O&A beleid en uitvoering

Het Gelders Beleidsprogramma Onderwijs en Arbeidsmarkt 2020-2023 is op 13 november 2019 vastgesteld door Provinciale Staten. Bezoek de website voor meer informatie. Gelderland werkt samen met het onderwijs en bedrijfsleven om het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen. Het doel is om zo de arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken én om de Gelderse ambities uit de omgevingsvisie te helpen realiseren. We zetten in op drie sporen:

  1. De beschikbaarheid van talent
  2. De wendbaarheid van werknemer, werkgever en onderwijs
  3. Een arbeidsmarkt die inclusief is

Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid 2020-2023 from Provincie Gelderland on Vimeo.

Om uitvoering te geven aan het beleid hebben we verschillende instrumenten. Dit overzicht geeft inzicht in de manier waarop het Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid van 2020 t/m 2023 wordt gerealiseerd.

Beleidskoers O&A 2020-2023 - versie april 2020
Beleidskoers Onderwijs en Arbeidsmarkt 2020-2023 - versie april 2020

Onderzoek, informatie en duiding

We bieden actuele informatie over de Gelderse arbeidsmarkt en het onderwijs, zodat onze partners (en wijzelf) inzicht krijgen over huidige en toekomstige knelpunten. Zo kunnen we op tijd inspelen op de ontwikkelingen.

Subsidieregeling en accounthouder

Onderwijs en Arbeidsmarkt heeft een subsidieregeling die bestaat uit twee delen.  Deel A is voor projecten die het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verkleinen. Deel B is voor het bestendigen van de Techniekpact-samenwerkingsverbanden. Voor de inhoudelijke beoordeling van projectplannen gebruiken we een toetsingskader. Er is voor iedere arbeidsmarktregio een accounthouder Onderwijs en Arbeidsmarkt. Wij adviseren initiatiefnemers eerst met een accounthouder in gesprek te gaan vóór het indienen van een subsidieaanvraag.

Communicatie en kennisdeling

We tonen alle projecten, ontwikkelingen, onderzoeken en actualiteiten op dit platform, de website en sociale media. Ook organiseren en faciliteren we regelmatig inhoudelijke bijeenkomsten, zoals het jaarlijkse Onderwijs en Arbeidsmarktevenement. Bekijk de planning op onze agenda.

Cookie-instellingen