SubsidiesGelderse Onderwijs en Arbeidsmarkt Link

Subsidies

Provincie Gelderland kan subsidie geven aan initiatieven die het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kleiner maken.

Hieronder zie je de beschikbare Onderwijs en Arbeidsmarkt (O&A) -subsidieregelingen, en voor wie en waarvoor die bedoeld zijn. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanvragen vind je in het menu rechts. 

Gelderland is natuurlijk niet de enige partner die subsidiemogelijkheden heeft. Kijk daarvoor ook eens op de pagina's van de ministeries van SZW, OCW en EZK in het menu rechts.

  • Ondernemers met maximaal 50 werknemers kunnen tot 25.000 euro subsidie aanvragen om aan de slag te gaan met sociale innovatie (ofwel innovatief organiseren en talentontwikkeling) binnen hun bedrijf. Subsidie wordt verstrekt op basis van een SMART-overbruggingsplan. Er is ruimte voor 80 aanvragen. Lees meer over SMART overbruggingsplan MKB

  • Samenwerkingsverbanden tussen onderwijs/overheid en ten minste 1 onderneming of brancheorganisatie kunnen tot 200.000 euro subsidie aanvragen voor projecten die de beschikbaarheid van talent voor de arbeidsmarkt verhogen en/of de wendbaarheid verbeteren van werknemer, werkgever of onderwijs. Lees meer over Projectsubsidie

  • Penvoerders van de Gelderse Techniekpacten kunnen deze subsidie aanvragen voor het uitvoeren van activiteiten die onderdeel zijn van de regionale agenda. Per Gelders Techniekpact is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag beschikbaar. Lees meer over Gelderse Techniekpacten

Cookie-instellingen