Onderwijs en Arbeidsmarkt

Zorg

Link ook naar wzw.nl, wgv.nl en Actie Leer Netwerk

 

Regionale Actieprogramma’s Aanpak Tekorten (RAAT) in Gelderland
(voorheen Zorgpact)

In Gelderland wordt er intensief samengewerkt om de tekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Het Zorgpact is gestopt, maar er komt geen einde aan de beweging! De werkwijze van het Zorgpact is voortgezet in de vier programma's: de RAAT, commissie Werken in de Zorg, Actie Leer Netwerk en de SER. 

RAAT

Elke regio heeft zijn eigen actieprogramma (RAAT). In regio Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland is dat Waard om voor te Werken! Met dit zorgbrede Actieprogramma bundelen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en overheid de krachten om de tekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Een daadkrachtige aanpak met concrete acties gericht op instroom én behoud, voor de korte, middellange én lange termijn. Acties voor de gehele (sub)regio, waarin werkgevers nauw samenwerken en kennis delen.
Met ruim 70 aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en overheid zijn ruim 100 partijen nauw betrokken bij het Actieprogramma. Samen maken zij zich sterk voor duurzaam voldoende menskracht in Zorg en Welzijn, zodat altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening geboden kan worden.
Meer informatie is te vinden op www.waardomvoortewerken.wzw.nl  

Koplopers en het Actie Leer Netwerk

Het koplopernetwerk van het Zorgpact is overgegaan in het Actie Leer Netwerk. Koplopers zijn praktijkvoorbeelden van innovatieve arbeidsmarktinitiatieven uit het hele land waarin concrete resultaten zijn geboekt bij de aanpak van het personeelstekort.

Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel van het Actie Leer Netwerk is om zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, overheden en vernieuwers landelijk te verbinden en te inspireren. Het Actie Leer Netwerk ondersteunt bij de verbetering van kennisuitwisseling en samenwerking. Zo draagt ook het Actie Leer Netwerk bij aan het doel van het actieprogramma: voldoende, tevreden en goed toegeruste medewerkers in Zorg en Welzijn.

Meer informatie is te vinden op de website van Actie Leer Netwerk.


 

 

 

Cookie-instellingen