Verdiepend onderzoek: plek voor stage

ProfielfotoKarin Horsten 12-03-2019
1340 keer bekeken 0 reacties

Link ook naar wzw.nl, wgv.nl en Actie Leer Netwerk

 

Regionale Actieprogramma’s Aanpak Tekorten (RAAT) in Gelderland
(voorheen Zorgpact)

In Gelderland wordt er intensief samengewerkt om de tekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Het Zorgpact is gestopt, maar er komt geen einde aan de beweging! De werkwijze van het Zorgpact is voortgezet in de vier programma's: de RAAT, commissie Werken in de Zorg, Actie Leer Netwerk en de SER. 

RAAT

Elke regio heeft zijn eigen actieprogramma (RAAT). In regio Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland is dat Waard om voor te Werken! Met dit zorgbrede Actieprogramma bundelen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en overheid de krachten om de tekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Een daadkrachtige aanpak met concrete acties gericht op instroom én behoud, voor de korte, middellange én lange termijn. Acties voor de gehele (sub)regio, waarin werkgevers nauw samenwerken en kennis delen.
Met ruim 70 aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en overheid zijn ruim 100 partijen nauw betrokken bij het Actieprogramma. Samen maken zij zich sterk voor duurzaam voldoende menskracht in Zorg en Welzijn, zodat altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening geboden kan worden.
Meer informatie is te vinden op www.waardomvoortewerken.wzw.nl  

Koplopers en het Actie Leer Netwerk

Het koplopernetwerk van het Zorgpact is overgegaan in het Actie Leer Netwerk. Koplopers zijn praktijkvoorbeelden van innovatieve arbeidsmarktinitiatieven uit het hele land waarin concrete resultaten zijn geboekt bij de aanpak van het personeelstekort.

Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel van het Actie Leer Netwerk is om zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, overheden en vernieuwers landelijk te verbinden en te inspireren. Het Actie Leer Netwerk ondersteunt bij de verbetering van kennisuitwisseling en samenwerking. Zo draagt ook het Actie Leer Netwerk bij aan het doel van het actieprogramma: voldoende, tevreden en goed toegeruste medewerkers in Zorg en Welzijn.

Meer informatie is te vinden op de website van Actie Leer Netwerk.


 

 

 

De instroom in opleidingen is toegenomen en werkgevers in Zorg en Welzijn zijn meer gaan opleiden om de tekorten aan te pakken. Meer opleiden betekent ook meer begeleiden. Bij het zorgen voor die goede begeleiding knelt het echter soms. Daarentegen zijn er zeker ook al mooie voorbeelden van innovatieve stagevormen, ook in Midden- en Zuid-Gelderland.

Om te achterhalen waar de knelpunten rondom de stageproblematiek liggen en waar kansen en oplossingsrichtingen te vinden zijn, heeft WZW met ondersteuning van de Provincie Gelderland, een verdiepend onderzoek gedaan naar stageproblematiek. De resultaten van het onderzoek lees je hier: Verdiepend onderzoek plek voor stage.
 

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen