Onderwijs en Arbeidsmarkt

Projecten

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

  • Drie Gelderse regio’s gaan 120 jongeren met een ondersteuningsbehoefte (jongeren in een achterstandsituatie vanwege een arbeidsbeperking of anderszins) in het mbo actief begeleiden en ondersteunen in hun overgang van opleiding naar werk richting sectoren waar tekorten worden verwacht. Lees meer over Transitieroute Gelderland

  • De sector Melkvee & Business bevindt zich in een continu proces van veranderen en innoveren. De eisen en verwachtingen ten aanzien van bijvoorbeeld klimaatneutraal, emissievrij, natuur-inclusief, circulair en dierwelzijn vanuit overheden, de (internationale) markt en het publieke domein zijn zeer divers, staan soms haaks op elkaar en zullen de komende jaren niet minder uitdagend worden. Lees meer over Consortium Melkvee & Business

  • Het Transitiecentrum Gebouwde Omgeving gaat een sterke bijdrage leveren aan de reductie van het tekort aan arbeidskrachten in de Gebouwde Omgeving. Dit gebeurt door een vergroting van de zij-instroom in de sector, op basis van maatwerk in selectie, opleiding en begeleiding van kandidaat-werknemers. Lees meer over Transitiecentrum gebouwde omgeving

  • Barneveld Tomorrow is de plek voor start-ups en scale-ups om te starten en te groeien met hun onderneming en verbindt daarnaast hoogopgeleid talent aan het innovatieve bedrijfsleven via stages, (afstudeer)opdrachten en werk. Door het aanbieden van inspirerende huisvesting, uitdagende ontwikkelprogramma’s door (oud) ondernemers en onderwijsinstellingen en het bieden van een relevant netwerk wordt dagelijks gewerkt aan het talent van morgen. Lees meer over Barneveld Tomorrow

  • Tech Gelderland is een bundeling van promotionele krachten. ROC Rivor, ROC Nijmegen, ROC Rijn IJssel, ROC A12, de HAN, Gemeente Arnhem, SEECE, TenneT en provincie Gelderland werken samen aan een continue stroom aan informatie en inspiratie. Lees meer over Tech Gelderland

  • Bij de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) worden leermodules ontwikkeld over duurzame en smarttechnieken volgens het concept: ‘beroepstaakgericht leren in een hybride leeromgeving.’ Het doel hiervan is meer beschikbaar en duurzaam inzetbaar talent in de techniek voor de regio Foodvalley. Lees meer over Hybride leren voor meer beschikbaar talent in de techniek

Cookie-instellingen