Samen werken aan wendbaarheid

Op deze pagina geven we een overzicht van wat provincie Gelderland doet op het gebied van Onderwijs en Arbeidsmarkt. 

In het menu rechts vind je informatie over ons beleid en de thema's waarop we actief zijn. We leggen kort uit wat we doen en waarom. Hieronder staat een overzicht van alle lopende projecten die provincie Gelderland mede mogelijk maakt. Alle initiatieven zijn gericht op het verkleinen van het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Afgeronde projecten staan in het archief

We nodigen je uit eens bij de buren te kijken en te ontdekken wat we van elkaar kunnen leren. Samen komen we altijd verder. Heb je vragen over de projecten, ons beleid of onze thema’s? Wij gaan graag met je in gesprek!

 

Verschillende partijen in de Cleantech Regio zijn actief op het gebied van Human Capital. Ze begeleiden mensen naar (nieuw) werk, proberen mensen te behouden op hun werkplek, leiden op, leggen verbindingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt en ondersteunen kwetsbare doelgroepen in hun werk.

Projectomschrijving

In de eerste helft van 2020 is er in de Cleantech Regio met deze partijen uit het veld (de drie O’s) een actieplan Human Capital opgesteld. In dat actieplan zijn gezamenlijke ambities en projecten geformuleerd om de ambities rondom onderwijs en arbeidsmarkt in deze regio concreet te maken en te gaan realiseren. Tijdens het ontwikkelen van dit actieplan zijn diverse stakeholders met elkaar om tafel gegaan (onder andere onderwijsinstellingen, leerwerkloket, arbeidsmarktregio), wat geleid heeft tot het gezamenlijke project ‘Samen werken aan Wendbaarheid’. Een project waar initiatieven van de diverse deelnemers samen komen, waaronder bijvoorbeeld het concept ‘FastSwitch’ van penvoerder Saxion en de dienstverlening van het Leerwerkloket Stedenvierkant.

Om te kunnen duiden waar ons project zich op richt, schetsen we allereerst het speelveld, en de ontwikkelingen die daar gaande zijn.

Arbeidsmarktregio


 Regio Stedendriehoek / Cleantech

Doelen

Doelstellingen:
In dit project staan vier doelstellingen centraal:

 1. we ontwikkelen een aanpak die switchen op de arbeidsmarkt faciliteert en stimuleert;
 2. we leveren een bijdrage aan het oplossen van tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt;
 3. we dragen bij aan een toekomstbestendige arbeidspopulatie;
 4. we dragen bij aan een slagvaardig ecosysteem rond arbeidsmarktvraagstukken.

Om deze doelstellingen te realiseren hanteren we een aanpak die wordt uitgewerkt met de volgende uitgangspunten:

 1. we werken vraaggericht door de behoefte van werkgevers leidend te maken;
 2. we hanteren een pilot-based aanpak, waarbij we ontwikkelen door te doen en gezamenlijk te leren van ervaringen;
 3. we werken met en vanuit het ecosysteem rond de arbeidsmarkt in de Cleantech Regio.

Resultaten:
Pilots die ruimte bieden aan 17 tot 25 switchers per stuk (max. 75 switchers totaal)

 • 75% van de deelnemers is afkomstig uit een sector met overschot aan personeel;
 • 50% van de deelnemers, dat het maatwerktraject succesvol heeft afgerond, heeft direct na afloop een baan in de sector, bij één van de betrokken werkgevers;
 • binnen 2 jaar is 75% van de deelnemers, dat het maatwerktraject succesvol heeft afgerond, opnieuw succesvol aan het werk binnen of buiten de sector;
 • een evaluatie van de 3 pilots met deelnemers, werkgevers en het ecosysteem, in relatie tot 3 soortgelijke pilots die door Saxion ontwikkeld worden in Twente;
 • een (openbaar) draaiboek voor succesvolle switchtrajecten waarin op basis van ervaring uit de pilots is opgenomen.

Contact

Martijn Braber (penvoerder)
E-mail: m.braber@saxion.nl

Arno Blootens (projectleider)
E-mail: a.blootens@saxion.nl 

Online

Niet van toepassing

Jaar van toekenning subsidie

2021

Looptijd project

1 januari 2021 - 30 september 2022

Zaaknummer

2020-015900

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.