Transitieroute Gelderland

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Drie Gelderse regio’s gaan 120 jongeren met een ondersteuningsbehoefte (jongeren in een achterstandsituatie vanwege een arbeidsbeperking of anderszins) in het mbo actief begeleiden en ondersteunen in hun overgang van opleiding naar werk richting sectoren waar tekorten worden verwacht.

Projectomschrijving

Het betreft specifiek jongeren uit de opleidingsniveaus 3 en 4 waarvoor geen landelijke regels gelden of financiële middelen beschikbaar zijn en die daardoor relatief vaak op zichzelf zijn aangewezen bij het verlaten van hun mbo opleiding. Om de aansluiting naar kansrijke sectoren en beroepen mogelijk te maken wordt in dit project speciaal aandacht geschonken aan een meer toekomstgerichte invulling van de eindstage in de mbo-opleiding omdat dit een cruciaal schakelmoment is in de overgang naar werk.

Het project leidt ertoe dat door alle extra maatregelen, instrumenten en begeleiding in deze Transitieroutes een pilotgroep van 120 jongeren minimaal twee keer zoveel kans maakt op een succesvolle overgang naar betaald en duurzaam werk.

Arbeidsmarktregio

Achterhoek, Rijk van Nijmegen en
Midden-Gelderland

Doelen

  • Deelname van 120 jongeren en 120 trajecten om hen via stage naar werk toe te begeleiden;
  • Realisatie van 120 werkgerichte stageplaatsen;
  • Afspraken over warme overdracht met regionale partners zoals gemeenten en bedrijven;
  • Verdubbeling van de uitstroom naar werk;
  • Ontwikkeling van een landelijke overdraagbare "toolbox Transitieroute"

Contact

Jan Raaijman
E-mail: j.raaijman@kbanijmegen.nl

Online

niet van toepassing

Jaar van toekenning subsidie

2020

Looptijd project

1 januari 2021 - 31 december 2022

Zaaknummer

2020-014060

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen