Consortium Melkvee & Business

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

De sector Melkvee & Business bevindt zich in een continu proces van veranderen en innoveren. De eisen en verwachtingen ten aanzien van bijvoorbeeld klimaatneutraal, emissievrij, natuur-inclusief, circulair en dierwelzijn vanuit overheden, de (internationale) markt en het publieke domein zijn zeer divers, staan soms haaks op elkaar en zullen de komende jaren niet minder uitdagend worden.

Project

Dit doet een fors beroep op de vindingrijkheid, het adaptief vermogen en het ondernemerschap binnen deze sector. Het draait daarbij uiteindelijk om nieuwe “kwaliteitscriteria” aan producten en (bedrijfs)processen, het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, die geconcretiseerd worden met adequate competenties en een passend bewustzijn van (primaire) ondernemers en hun medewerkers binnen deze sector.

In dit project wordt samengewerkt (PPS) aan het verkleinen van de huidige arbeidsmarktdiscrepanties door te investeren in de verbetering van de wendbaarheid van werknemer, werkgever of het onderwijs via de volgende drie actieclusters: 

  • het genereren van positieve naamsbekendheid en aandacht voor sector en opleidingen ‘Melkvee & Business’
  • het ontwikkelen en aanbieden van actueel, aantrekkelijk en sectorrelevant onderwijs/training voor primaire en perifere functies in deze sector
  • een passend antwoord op ontwikkelvragen in het kader van ‘een leven lang ontwikkelen’ voor deze sector.

Regio

Barneveld / Food Valley

Doelen

 Aeres MBO en de arbeidsmarktregio beschikt over:

  • kolombrede opleidingsprogramma’s Melkvee & Business
  • met diverse arbeidsmarktrelevante uitstroomrichtingen
  • dat in samenwerking met de bedrijvenpartners is ontwikkeld en wordt uitgevoerd
  • en goed aansluit voor doorstroom naar verwante HBO-opleidingen
  • met een praktijkgerichte, actuele content
  • en innovatieve werkvormen ('Fieldlabs' en 'e-modulen')
  • inclusief diverse e-modulen voor de om-/bijscholing van werkenden in de sector (LLO)

Contact

Rein van de Wal
E-mail: r.van.de.wal@aeres.nl

Online

www.aeres.nl

Looptijd

1 juli 2020 - 30 juni 2024

Zaaknummer

2020-006019

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen