Transitiecentrum gebouwde omgeving

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Het Transitiecentrum Gebouwde Omgeving gaat een sterke bijdrage leveren aan de reductie van het tekort aan arbeidskrachten in de Gebouwde Omgeving. Dit gebeurt door een vergroting van de zij-instroom in de sector, op basis van maatwerk in selectie, opleiding en begeleiding van kandidaat-werknemers.

Project

Bijzonder hierbij is de skillsgerichte intake en match op basis van het competentieprofiel van werknemer en vacature. Ook zal het Transitiecentrum een belangrijke rol spelen bij het behoud van regionale werknemers die de komende maanden dreigen hun baan te verliezen. Het Transitiecentrum Gebouwde Omgeving speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de ambities verwoord in de Agenda wonen van de provincie Gelderland.

Regio

Apeldoorn

Doelen

Activiteiten die bijdragen aan het verkleinen van arbeidsmarktdiscrepanties door de verbetering van de wendbaarheid van werknemer, werkgever of het onderwijs door:

  • het opzetten van een Transitiecentrum;
  • het opzetten van een wervingscampagne die ten behoeve van het project zal worden vormgegeven en uitgevoerd

Contact

Hans Jacobs
E-mail: info@durv.nu

Online

volgt zo spoedig mogelijk

Looptijd

1 augustus 2020 - 31 juli 2022

Zaaknummer

2020-007272

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen