Barneveld Tomorrow

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Barneveld Tomorrow is de plek voor start-ups en scale-ups om te starten en te groeien met hun onderneming en verbindt daarnaast hoogopgeleid talent aan het innovatieve bedrijfsleven via stages, (afstudeer)opdrachten en werk. Door het aanbieden van inspirerende huisvesting, uitdagende ontwikkelprogramma’s door (oud) ondernemers en onderwijsinstellingen en het bieden van een relevant netwerk wordt dagelijks gewerkt aan het talent van morgen.

Project

Een nieuwe werkelijkheid als gevolg van COVID-19 vraagt momenteel nog meer aanpassingsvermogen van ondernemers, studenten en overheden. Flexibiliteit en veerkracht is noodzakelijk om ook in de komende maanden en wellicht jaren het verschil te kunnen maken. Dat betekent nu investeren voor een effect op de langere termijn. Dat betekent investeren in je bedrijf / organisatie, investeren in jong professionals en investeren in innovatie. Barneveld Tomorrow slaat de brug tussen ondernemers en de jong professionals. Barneveld Tomorrow is een ecosysteem van samenwerkende innovatieve bedrijven,
onderwijs- en kennisinstellingen en jonge hoogopgeleide studenten die vooroplopen met innovaties. Door hoogopgeleid talent aan te trekken en te behouden voor het innovatieve bedrijfsleven van Barneveld en directe omgeving werkt Barneveld Tomorrow mee aan de groei en het verzilveren van economische kansen van het bedrijfsleven.

Het resultaat: een groot aantal matches tussen hoogopgeleiden en het innovatieve bedrijfsleven, veel inspirerende sessies en een broedplaats van jaarlijks tussen de 5 en 10 innovatieve start-ups en scale-ups die samen met het innovatieve bedrijfsleven vele product- of procesinnovaties opleveren voor de uitdagingen van morgen. Hiermee levert Barneveld Tomorrow een bijdrage aan een krachtige, duurzame topregio!

Regio

FoodValley

Doelen

 Professionaliseren van Barneveld Tomorrow door middel van het opzetten van een professionele website
en database met matchingsysteem om bedrijven en jonge talenten te koppelen.

Contact

Joop van Veelen
E-mail: joop@barneveldtomorrow.nl

Online

www.barneveldtomorrow.nl
https://www.instagram.com/barneveldtomorrow/
https://www.linkedin.com/company/barneveld-tomorrow/
https://www.facebook.com/barneveldtomorrow

Looptijd

18 mei 2020 - 15 mei 2023

Zaaknummer

2020 - 007120

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen