Hybride leren voor meer beschikbaar talent in de techniek

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Bij de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) worden leermodules ontwikkeld over duurzame en smarttechnieken volgens het concept: ‘beroepstaakgericht leren in een hybride leeromgeving.’ Het doel hiervan is meer beschikbaar en duurzaam inzetbaar talent in de techniek voor de regio Foodvalley.

Project

Het ontwikkelen van leermodules over duurzame en smarttechnieken volgens het concept: ‘beroepstaakgericht leren in een hybride leeromgeving.’ Het doel hiervan is meer beschikbaar en duurzaam inzetbaar talent in de techniek voor de regio Foodvalley.

Regio

FoodValley

Doelen

  • Doorontwikkeling naar interactieve (bedrijfs)modules en cursussen;
  • Ontwikkelen modules op basis van virtual reality;
  • Verhogen wendbaarheid docenten, praktijkinstructeurs en technici;
  • Ontwikkelen modules voor speciale doelgroepen;
  • Ontwikkelen doorlopende leerlijn voor technische talent van VMBO t/m HBO.

Contact

Arjan de Jager
E-mail: adj@btobarneveld.nl

Online

Website: Barneveldse Techniek Opleiding (btobarneveld.nl)

LinkedIn: BTO Barneveldse Techniek Opleiding | LinkedIn

Facebook: Barneveldse Techniek Opleiding BTO - Startpagina | Facebook

Looptijd

1 september 2020 - 31 augustus 2023

Zaaknummer

2020-006417

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen