Tech Gelderland

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Tech Gelderland is een bundeling van promotionele krachten. ROC Rivor, ROC Nijmegen, ROC Rijn IJssel, ROC A12, de HAN, Gemeente Arnhem, SEECE, TenneT en provincie Gelderland werken samen aan een continue stroom aan informatie en inspiratie.

Project

Tech Gelderland biedt technische initiatieven in Gelderland een podium. We leggen de link tussen onderwijs en bedrijfsleven. Stimuleren kinderen techniek te ontdekken. Bieden jongeren hulp bij studiekeuze. En informeren over baankansen en leer-werktrajecten. Het doel: dat meer mensen in de techniek en aan technologische vooruitgang gaan werken. Nu en in de toekomst.

Met deze animatiefilm maken we ons bekend en roepen we op tot samenwerking:

 

De plek waar alles samenkomt is www.techgelderland.nl. Hierop kan men natuurlijk grasduinen, maar dat is niet de primaire insteek. We maken voor elke groep op maat gemaakte content en deze individuele producties pushen we getarget naar elke doelgroep toe. We promoten dus niet zo zeer de site als geheel, alswel de filmpjes van opleidingen en bedrijven, oriëntatie tools, verhalen over tech-activiteiten, nieuwsberichten, etc. Het gaat om de individuele initiatieven die we een extra spreekbuis geven.

We differentiëren in doelgroepen:

 1. Ontdekken (kinderen, 8-13 jaar)
  Bestaande initiatieven zoals Lego League en STO-activiteiten zetten we in the spotlights. Daarnaast werken we ism VNO-NCW en de techniekdagorganisaties aan de zogeheten De-Grote-Megamini-Techniekdag-Quiz-Challenge-Spel-Show.

 2. Kiezen (jongeren, 14-18 jaar) 
  We bieden hulp bij studiekeuze, leggen de link tussen opleidingen en het beroepenveld en onze 2 influencers (de TekNikkies) doen verslag van ‘wat er allemaal te kiezen’ valt in Gelderland.

 3. Werken (volwassenen)
  We maken journalistieke producties voor volwassenen. Zoomen hierbij in op bij- en omscholingsmogelijkheden, op banen in de techniek, en bv ook hoe iemand hybride docent kan worden.

Telkens staat de regio centraal - híer gebeurt het!

Regio

Gelderland (vooralsnog nadruk op regio’s Arnhem – Nijmegen –  Rivierenland – Vallei maar de wens en ambitie om ook Noordwest-Veluwe, de Stedendriehoek en Achterhoek van dienst te zijn!)

Doelen

 • Het vergroten van de instroom bij de techniekopleidingen in Gelderland (teneinde tot meer beschikbaar technisch talent te komen).
 • Meer hybride docenten 
 • Impact van bestaande tech-activiteiten vergroten. Op alle niveaus is een groot tekort aan technische vakmensen. Om die reden wordt er door individuele actoren veel aan techniekpromotie gedaan. Althans, partijen die groot genoeg zijn om hier ruchtbaarheid aan te geven. Kleinere bedrijven en lokale initiatieven kunnen onvoldoende van zich laten horen. Tech Gelderland maakt lokale initiatieven communicatiever door ze een extra roeptoeter te geven. We verbinden, duiden, agenderen en publiceren teneinde de bewustwording over en enthousiasme voor techniek & innovatie te laten groeien.
 • We gaan ervoor om individuele projecten aan zo veel mogelijk publiciteit te helpen, en slimme crossovers te maken. Succes zit ‘m in gegenereerd bereik, free-publicity, views, clicks, likes, shares, etc. en de tevredenheid van estafettejaardeelnemers. De projectsubsidie wordt gebruikt om veelvuldiger en vanuit een breder perspectief te duiden (de O’s telkens goed vertegenwoordigd).

Contact

Alex Dorgelo
E-mail: alex.dorgelo@han.nl

Online
 

www.techgelderland.nl
www.facebook.com/techgelderland
www.instagram.com/techgelderland/
https://www.linkedin.com/company/69249207/admin/

Looptijd

1 juni 2020 - 31 mei 2021

Zaaknummer

2020-007102

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen