Creating Ownership… Powered by Social Innovation

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Van Delft Biscuits is vooral bekend van haar pepernoten en de pepernotenwinkels. Samen met ruim 170 betrokken en gemotiveerde medewerkers produceert zij daarnaast heerlijke tussendoortjes, biscuits, kinderkoekjes, knäckebröd en kruidnoten & Taai-Taai die wereldwijd verkocht worden.

Project

Creating Ownership is een project gericht op het versterken van de leercultuur. Dit doen we door en binnen alle lagen van de organisatie.

‘We willen medewerkers meer verantwoordelijkheid laten nemen en onze leidinggevenden leren om de rol als coachend leider op te pakken. We zijn van oudsher gewend om te zeggen hoe het moet. In dit programma laten we medewerkers meedenken’, aldus Gerda Postema HR-manager.

Brian Veerkamp van Wecreate: ‘We werken in kleine teams op de werkvloer aan concrete en praktische vraagstukken waarbij voordoen, samendoen en zelf doen centraal staan. Door medewerkers te leren het zelf te doen, wordt het onderdeel van hun dagelijkse werkpatroon en boek je resultaat’.

Het doel is dat het werkplezier groeit maar ook de productiviteit toeneemt. Er wordt beter naar elkaar geluisterd, samen nagedacht en informeel met elkaar geleerd. ‘Afdelingen gaan nauwer samen werken en resultaten worden gezamenlijk neergezet’  vult Gerda Postema aan. ‘Zoveel pepernoten over de hele wereld verkopen, kun je immers niet in je eentje!’

Regio

 

Doelen

Met dit project willen we de volgende resultaten behalen:

  • Inzicht in de organisatorische en personele kansen en knelpunten m.b.t. leercultuur;

  • Kansen effectueren en knelpunten slechten, door een implementatieadvies;

  • Verbeteren van de leercultuur, door in dialoog te gaan met medewerkers en diverse interventies;

  • Vergroten van de eigen toegevoegde waarde van de medewerkers, waardoor zij effectiever en efficiënter kunnen werken en van elkaar leren en kennis en kunde voor de organisatie geborgd wordt;

  • Verbeteren van de communicatie, synergie en samenwerking tussen de diverse afdelingen;

  • Verbeteren van de organisatie van het werk en verhogen van de betrokkenheid en productiviteit;

  • Medewerkers pakken zelf verantwoordelijkheid  en de rol van het middenkader is veranderd naar een meer coachende rol. Teams kunnen zelfsturend  opereren;

  • Van Delft Biscuits is als organisatie op de toekomst voorbereid en heeft een toekomstbestendig leer- en werkklimaat.

Contact

Gerda Postema
E-mail: g.postema@vandelftbiscuits.nl

Website

www.vandelftbiscuits.nl

Looptijd

1 november 2019 - 31 oktober 2021

Zaaknummer

2019-012412

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen