NewBees in Gelderland

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

NewBees begeleidt nieuwkomers en andere mensen met een cultureel diverse achtergrond naar laagdrempelige traineeships bij Gelderse ondernemers en organisaties. Zo bereiden zij zich voor op deelname op de arbeidsmarkt.

 

Project

Veel nieuwkomers willen werken, en er is werk in Gelderland. Toch vinden deze twee elkaar vaak niet. Door traineeships te organiseren bij verschillende bedrijven en organisaties in Gelderland, kan NewBees dit gat tussen vraag en aanbod dichten.

NewBees organiseert daarom, samen met partners uit het bedrijfsleven en lokaal onderwijsaanbod, de komende jaren 120 traineeships in Gelderland. Daarin bereiden nieuwkomers zich voor op de arbeidsmarkt, met als doel dat zij daarna worden opgenomen als werknemer op de lokale arbeidsmarkt. De betrokken werkgevers bieden hen training en ruimte voor ontwikkeling terwijl zij zelf inclusiever worden. Zo creëert NewBees in Gelderland een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen profijt van heeft, omdat talent en menselijk kapitaal optimaal worden ingezet.

Regio

Arnhem

Doelen

De resultaten van dit project zijn in 2020:

  • 60 nieuwkomers volgen een traineeship;
  • 15 van hen spelen mee in de voorstelling: Hoe ik talent voor het leven kreeg.[1]
  • Minstens 8 Meet & Greets worden gehouden bij Gelderse ondernemingen;
  • 25% uitstromen naar betaald werk.

Bij vervolg van het project in 2021 zullen nog eens:

  • 60 nieuwkomers een traineeship volgen;
  • Minstens 8 Meet & Greets worden gehouden bij Gelderse ondernemingen;
  • 25% uitstromen naar betaald werk.

 

Contact

Annemiek Dresen
annemiek@new-bees.org

Online
Website/Twitter/LinkedIn/Overig

www.new-bees.org
facebook.com/NewBeesNL/
facebook.com/NewBeesArnhem/
linkedin.com/company/newbeesnl/

Looptijd

1 juni 2020 - 31 december 2021

Zaaknummer

2020-005749

[1] Voor meer informatie zie www.talentvoorhetleven.nl en http://www.new-bees.org/talent-voor-het-leven  Zie eveneens de bijlage voor meer informatie.  

 

Afbeeldingen

NewBees - matches that matter

Twitter

Cookie-instellingen