Sociaal innovatieplan AKOS

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

AKOS wil vooroplopen in de industrie, ook qua sociaal beleid. Om dit ook daadwerkelijk te realiseren, willen we middels dit project werken aan onze 3 uitdagingen, namelijk: samenwerking, kennisdeling en ontwikkeling toekomstige kennis & vaardigheden.

Project

AKOS wil vooroplopen in de industrie, ook qua sociaal beleid. Om dit ook daadwerkelijk te realiseren, willen we middels dit project werken aan onze 3 uitdagingen, namelijk: samenwerking, kennisdeling en ontwikkeling toekomstige kennis & vaardigheden.

Regio

Stedendriehoek

Doelen

Het project heeft doelen op medewerker- en organisatieniveau. Voor de medewerkers willen we met dit project bereiken:

  • Meer regie en zelfsturing

  • Kennisverbreding en -verdieping

  • Beheersen van toekomstbestendige vaardigheden

Voor de organisatie willen we bereiken:

  • Flexibel en sociaal

  • Toonaangevend op gebied van Smart Industry

  • Bieden van kennis en kansen voor eigen medewerkers en haar brede netwerk

Valorisatie van wetenschappelijke inzichten

Contact

Henrike Verhoeve
E-mail: hverhoeve@akos.nl

Website

www.akos.nl

Looptijd

19 augustus 2019 - 19 februari 2022

Zaaknummer

2019-009923

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen