De lerende organisatie van ervaringsdeskundigen

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Als lerende organisatie ontwikkelt MEE Gelderse Poort werkwijzen en methodieken om ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid op diverse manieren in zetten in de praktijk.

Project

Als lerende organisatie ontwikkelt MEE Gelderse Poort werkwijzen en methodieken om ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid op diverse manieren in zetten in de praktijk. Dat doen we door:

 • ervaringsdeskundigen te ondersteunen in hun ontwikkeling;

 • de lerende organisatie als vehikel te gebruiken om te innoveren (intern en extern);

 • Het opleiden en ondersteunen van vrijwillige ervaringsdeskundige naar een passend werk-/arbeidsperspectief (intern of extern);

 • Ervaringsdeskundigen die niet opgeleid zijn als professional te laten werken onder supervisie van en in co-creatie met professionals van MEE-GP;

 • De nieuwe werkwijze  onderdeel te laten worden van de strategische visie en te verweven in de dienstverlening van MEE –GP;

De opgedane kennis en ervaring beschikbaar te stellen aan andere organisaties; zoals bijvoorbeeld het onderwijs, gemeenten, bedrijven.

Regio

Arnhem, Gelderland - Midden

Doelen

 1. De inzet van ED is geborgd in de strategische visie van MEE Gelderse Poort;

 2. Professionals met ervaringskennis zijn in staat gesteld een opleiding te volgen om hun ervaring professioneel in te zetten;

 3. Er is een leerklimaat gecreëerd waarin ervaringsdeskundigen en zorg/welzijnsprofessionals complementair zijn;

 4. Er is inzicht in de verschillende rollen en de wijze van samenwerking bij diverse organisaties in de regio Arnhem/Nijmegen;

 5. Er wordt gewerkt aan opleiden en beroepsontwikkeling van ervaringsdeskundige professionals;

 6. Er ligt een plan van aanpak voor intervisie en opleiding van ervaringsdeskundigen binnen MEE Gelderse Poort

 7. Er is een community van ervaringsdeskundigen  opgezet;

 8. Er is een methodiek ontwikkeld om de talenten van ervaringsdeskundigen in beeld te brengen en de ontwikkeling te monitoren binnen MEE Gelderse Poort

 9. Er is een monitor ontwikkeld om de in-,door en uitstroming van ED naar passend werk/ opdrachten te meten;

 10. De mogelijkheden voor de inzet van ervaringsdeskundigen in het onderwijs zijn in beeld gebracht met daarin de behoefte van ondersteuning van docenten;

 11. De mogelijkheden voor de businesscase en de mogelijkheden van een sociaal adviesbureau zijn verkend;

 12. een lerende organisatie van ervaringsdeskundigen is gestart.

   

Contact

Christel de Krosse
E-mail: c.dkrosse@meegeldersepoort.nl

Website

https://www.youtube.com/watch?v=7AZGSNS4d2s

Het filmpje in de link is gemaakt om intern en extern duidelijk te maken wat de ervaringskundigen binnen MEE Gelderse Poort kunnen en al doen.

Looptijd

1 januari 2020 - 31 december 2020

Zaaknummer

2019-012359

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen