Investeren in duurzame samenwerking, pilot datagestuurd werken

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Dit project richt zich op kansen voor een meer integrale samenwerking, het stimuleren van medewerkers om zelf tot inzichten te komen over ontwikkelingen en trends en meer verantwoordelijkheid te nemen voor een eigen "data aandeel" in het gehele proces.

Project

De ontwikkeling naar een datagedreven cultuur en duurzame samenwerking intern en met ketenpartners in het gebruik van informatietechnologie en data.

Dit project richt zich op kansen voor een meer integrale samenwerking, het stimuleren van medewerkers om zelf tot inzichten te komen over ontwikkelingen en trends en meer verantwoordelijkheid te nemen voor een eigen "data aandeel" in het gehele proces.

Regio

Gelderland Midden

Doelen

1. Een concrete ervaring opdoen in het faciliteren van datagedreven werken binnen het domein Wonen van de gemeente Arnhem. Hiervoor wordt een woonmonitor opgezet die actuele informatie geeft over de verschillende thema's binnen dit domein.

Harde cijfers, prognoses en trends worden weergegeven. Om deze integrale informatie te kunnen genereren wordt de samenwerking tussen de verschillende thema's geïntensiveerd en de rol die gegevens speelt wordt vergroot.

Resultaat:
-  Een "proof of concept" voor een woonmonitor waarbij informatie getoond wordt op basis van gegevens uit een gezamenlijk gegevensmagazijn.
- Bewustwording van het belang en de rol van gegevens en informatie voor het totale proces bij verschillende steakholders. Dit zorgt voor duurzame samenwerking intern en binnen de keten in het domein Wonen.

2. Op basis van de ervaringen met de woonmonitor en (interne) best practices in de monitoringsaanpak worden lessen getrokken hoe data de integrale interactie en besluitvorming tussen verschillende beleidsterreinen kan stimuleren en faciliteren.

Contact

Irina Wams
E-mail: irina.wams@arnhem.nl

Website

 

Looptijd

1 januari 2020

Zaaknummer

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen