Professionele veerkracht

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Werkorganisatie 1Stroom (een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Duiven en Westervoort) stelt een innovatief leer- en ontwikkeltraject op, gericht op professionele veerkracht.

Project

Het opstellen en uitvoeren van een innovatief leer- en ontwikkeltraject gericht op professionele veerkracht. Hierin investeren zodat medewerkers steviger in hun professionele schoenen staan, weten waar ze van zijn (eigenaarschap) en wat hen drijft. Het traject is een co-creatie van medewerkers, bedrijfskundigen, psychologen en kunstenaars. 

Regio

Liemers, Gelderland - Midden

Doelen

Op individueel niveau:

De medewerker is zich ervan bewust dat persoonlijke en professionele ontwikkeling de norm is, is intrinsiek gemotiveerd om te groeien, voert regie op het eigen werk en weet zich staande te houden in wisselende omstandigheden.

Op teamniveau:

Elk team levert zijn bijdrage aan het grote geheel door zelfkennis (team kent de drijfveren, talenten en teamdoelen), wendbaarheid en verantwoordelijkheid.

Op organisatieniveau:

Door de continue focus op groei en ontwikkeling is de organisatie in staat adequaat en tijdig in te spelen op de behoeften vanuit de samenleving en de taken te vervullen waar iedere gemeente verantwoordelijk voor is. Het beschikbare potentieel in de organisatie wordt maximaal benut en optimaal ontwikkeld.

Concrete resultaten o.a.:

- Meedenksessies
- Co-creatiesessies
- Artistieke interventies
- Thema-workshops
- Actieplansessies
- Training Vergroot je stuurkracht
- Teamontwikkeltraject Goed Bezig voor 5 teams

De trainingen/workshops helpen medewerkers om professionele partners te zijn van de besturen van de beide gemeenten, in de context van de ambtelijke fusie van gemeenten Duiven en Westervoort.

Contact

Rita Kranenburg
E-mail: r.kranenburg@1stroom.nl

Website

 

Looptijd

1 januari 2020 - 31 december 2021

Zaaknummer

2019-013414

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen