Gelderland ArbeidswijsGelderse Onderwijs en Arbeidsmarkt Link

Veelgestelde vragen

Gelderland Arbeidswijs richt zich met editie 2020-2021 op het verkleinen van het tekort aan docenten, specifiek in de technische, technologische en exacte vakken. Met name in het Voortgezet en Beroepsonderwijs. Als je een idee hebt dat op enige wijze kan bijdragen aan dit thema, meld dat dan op het aanmeldformulier. Tijdens de intake en het innovatieprogramma ga je de haalbaarheid van dit idee verder onderzoeken.

Je gaat anders kijken naar het oplossen van complexe vraagstukken. Je wordt professioneel begeleid in het verder ontwikkelen van belangrijke vaardigheden zoals kritisch denken, empathisch onderzoeken en kort cyclisch denken en handelen. Vaardigheden die je als mens en als professional ook na dit programma zal blijven inzetten.

Daarnaast draag je met je inzet en ideeën actief bij aan belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen van de toekomst én word je onderdeel van een ondernemend en creatief netwerk in Gelderland.

We selecteren deelnemers die met elkaar een complementair team vormen. We brengen mensen met verschillende expertises, ervaringen, visies en karaktereigenschappen samen in een team. Samenwerken is een goede voedingsbodem voor innovatie.

De teams bestaan uit 3 of 4 personen.

Zeker. We zoeken deelnemers met een open en actieve houding. Die nieuwsgierig en enthousiast zijn. Je wordt ingedeeld in een team; met dat team ga je je eerst in de context van de vraag verdiepen. Dankzij professionele begeleiding gaan jullie tijdens het programma tot nieuwe inzichten en ideeën komen. 

Ja, als je al een idee hebt dan kun je dat op het aanmeldformulier aangeven.

Je idee bespreek je in het team waarin je wordt ingedeeld, waarna je met het team gaat onderzoeken wat de volgende stappen zijn om het idee verder te brengen.

Ideeën die onderzocht en uitgewerkt worden door de teams van Gelderland Arbeidswijs, blijven ook eigendom van de leden van de betreffende teams.

Nee, deelname is kosteloos. Wel rekenen we op je commitment, flexibiliteit en actieve inzet om je deelname aan Gelderland Arbeidswijs tot een succes te maken.

Het programma wordt standaard in het Nederlands aangeboden.

Het streven is om iedere twee maanden met nieuwe teams te starten. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Een team bestaat uit (maximaal) 4 personen die gedurende het programma met elkaar samenwerken om tot de best mogelijke uitwerking van ideeën te komen. We informeren de geselecteerde deelnemers over de exacte startdatum tijdens het (online) intakegesprek.

Tussentijds aansluiten bij een bestaand team is niet mogelijk. Daarom streven we ernaar om iedere twee maanden nieuwe teams te laten starten. We informeren de geselecteerde deelnemers over de exacte startdatum tijdens het (online) intakegesprek.

Het programma zal in ongeveer 8 maanden doorlopen worden. We rekenen op een inzet van ongeveer 16 uur per maand; deze uren kun je flexibel indelen.

Het gehele programma kan online worden doorlopen. We werken met elkaar op speciaal daarvoor ingerichte platforms. Indien mogelijk organiseren we ook enkele fysieke bijeenkomsten, waarbij we uiteraard alle voorgeschreven richtlijnen op het gebied van afstand en hygiëne in acht nemen. 

Op een speciaal online platform. Om hieraan deel te nemen heb je een laptop of pc met internettoegang nodig. Bij voorkeur heb je ook een (ingebouwde) webcam en microfoon, zodat je door middel van beeldbellen contact kunt houden met je teamgenoten.

Cookie-instellingen