Ondernemingsraad die inclusiviteit in de organisatie stimuleert

Gelderland Arbeidswijs heeft al veel mooie ideeën en concepten opgeleverd. Hier vind je een greep uit de ingediende ideeën van de eerste drie edities. Neem een kijkje en laat je inspireren!

Een ondernemingsraad kan binnen zijn organisatie een rol spelen bij het bevorderen van inclusiviteit. Hoe? Hij kan pro actief handelen en voorstellen doen aan de bestuurder. Die voorstellen kunnen gaan over het laten participeren van kwetsbare werkenden in de organisatie.

 Stel je werkt in de zorg en ziet grote personeelstekorten dreigen. Wat kan je daar als werknemer aan doen? Neem contact op met de ondernemingsraad in je organisatie. Die kan actief nadenken over oplossingen. Hij kan dit doen samen met de mensen die in de organisatie werken. Misschien heb je zelf ook een idee voor een oplossing. Dat kan je delen met de ondernemingsraad. De ondernemingsraad kan vervolgens voorstellen doen aan de bestuurder. De bestuurder kan de voorstellen overnemen en invoeren. Zo kan samen worden gewerkt aan een betere organisatie zonder personeelstekorten.

Niet alle ondernemingsraden zijn zich bewust dat zij dit mogen. Daarom willen wij dit graag aan ondernemingsraden leren. En we willen nog een stap verder gaan. We willen ondernemingsraden uitdagen om ook na te denken over oplossingen die niet direct voor de hand liggen. Denk bij zo’n oplossing voor een personeelstekort bijvoorbeeld aan het aannemen en bijscholen van mensen die ouder zijn dan 50 jaar. Of aan het afstemmen van een takenpakket op mensen met een handicap. Inclusief organiseren heet dat.

Via dit experiment willen we ondernemingsraden inspireren een actieve rol te spelen bij het laten werken van kwetsbare werkenden in hun organisatie. Het idee is om het experiment te doen met drie tot vijf ondernemingsraden van ondernemingen in de zorgsector.

Het grotere plaatje is dat de ondernemingsraden oplossingen gaan zoeken voor (verwachte) knelpunten in hun organisatie en bij het zoeken naar oplossingen dan in het bijzonder kijken naar oplossingen die bijdragen aan een inclusievere organisatie. Dat houdt meer concreet de volgende stappen in. De ondernemingsraad benoemt knelpunten op personeelsgebied in de eigen onderneming. Het gaat daarbij om knelpunten die er zijn of waarvan de ondernemingsraad verwacht dat deze binnen afzienbare termijn zullen ontstaan. Hij bedenkt vervolgens voor één van deze knelpunten mogelijke oplossingen. Daarbij gaat het vooral om oplossingen die bijdragen aan het laten werken van kwetsbare werkenden. Daarna kiest hij één oplossing en gaat proberen te bereiken dat deze oplossing daadwerkelijk wordt opgepakt en toegepast in de organisatie.

"Ondernemingsraad die inclusiviteit in de organisatie stimuleert" is een idee van Sophia Geelkerken van Centrum voor arbeidsmarktinnovatie. 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen