Toegankelijk internet voor iedereen

WCAG logo

Gelderland Arbeidswijs heeft al veel mooie ideeën en concepten opgeleverd. Hier vind je een greep uit de ingediende ideeën van de eerste drie edities. Neem een kijkje en laat je inspireren!

Steeds meer overheidsdiensten worden gedigitaliseerd. Maar ca 20% van de Nederlanders kan daar geen of niet volledig gebruik van maken. Dit komt omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met webtoegankelijkheid. Met Gezond Boerenverstand biedt een oplossing.

Webtoegankelijkheid is een groeiend probleem voor mensen met een beperking (fysiek, auditief en visueel), maar ook voor mensen met bijvoorbeeld een taalachterstand, met beperkte digitale vaardigheden of een lager IQ.

Wetgeving
Europese wetgeving (WCAG) schrijft voor dat per september 2018 alle (nieuwe) overheidswebsites moeten voldoen aan de WCAG 2.0 AA standaard. Deze standaard voorziet in een basis-set van regels waardoor “iedereen” gebruik kan maken van digitale diensten van de overheid. Op dit moment voldoet minder dan 20% van de overheidswebsites aan deze standaard.

Probleem
Het is nu al overduidelijk dat er een tekort is aan testers en programmeurs en dat dit tekort de komende jaren exponentieel toe zal nemen. Tegelijkertijd zit nog steeds een grote groep potentiële werknemers thuis op de bank, omdat er geen passend werk zou zijn. Daar ligt een kans.

Oplossing
Met Gezond Boerenverstand leidt mensen met autisme op tot software- en websitetester. Na het afronden van een interne opleiding van 3 maanden (theorie) + 3 maanden (praktijk) stromen zij uit naar het bedrijfsleven, overheid of worden ze onderdeel van ons eigen testteam.

Aanvulling vanuit de praktijk
Wetgeving loopt vaak achter op de dagelijkse praktijk: waar loopt een zogenoemde atypische gebruiker in de praktijk nog meer tegen aan ondanks WCAG-conformiteit? Met een testteam bestaande uit mensen met verschillende beperkingen gaan we dit in de praktijk vaststellen. Met Gezond Boerenverstand adviseert met deze aanvulling zowel technische als praktische oplossingen.

Resultaat
Nederland kan en moet koploper worden in Europa als het gaat om toegankelijke digitale dienstverlening voor iedereen.

Afbeeldingen

Webtoegankelijkheid Met Gezond Boerenverstand

Twitter

Cookie-instellingen