Codeclub Gelderland

Gelderland Arbeidswijs heeft al veel mooie ideeën en concepten opgeleverd. Hier vind je een greep uit de ingediende ideeën van de eerste drie edities. Neem een kijkje en laat je inspireren!

Codeclub Gelderland heeft als doel om in drie jaar alle basisschoolleerlingen in groep 6 - 7 te leren coderen en programmeren, ondersteunt de leerkrachten en drijft 100% op vrijwilligers.

Doelgroep
Leerlingen van groep 6 en 7 binnen het curriculum van het basisonderwijs laten kennismaken met programmeren en ze ondersteunen vaardigheden te ontwikkelen zoals: analytisch en creatief denken, samenwerken, probleemanalyse, doelgericht werken en doorzettingsvermogen, waardoor zij een basis krijgen om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst.

Het idee: Codeclub Gelderland
De digitale ontwikkelingen gaan snel; onze kinderen zullen daar, nog meer dan wij, mee te maken krijgen. Daarom is het goed om kinderen niet alleen gebruikstoepassingen van ICT-middelen te leren, maar ook hoe iets werkt. Op de meeste basisscholen is er een achterstand op dit gebied, terwijl onze kinderen worden opgevoed voor een digitale arbeidsmarkt.  Codeclub Gelderland wil een unieke samenwerking zoeken met de Rotaryclubs in alle plaatsen in de provincie en deze overtuigen om zich aan te sluiten de uitrol over alle basisscholen mogelijk te maken en neemt daarmee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Codeclub Gelderland leidt zelf vrijwilligers op om de kinderen tijdens de lesuren in vijf middagen te leren coderen.  Zij neemt haar eigen laptops mee met daarop het lesmateriaal dat is ontwikkeld door Codeclub World. Leerkrachten doen zelf mee en krijgen ondersteuning. Het basisprogramma is Scratch, gevolg door Python. De pilot vanuit de Rotaryclubs in Apeldoorn heeft plaats gevonden in de Berg & Bosschool. Nu vindt de uitrol plaats op 70 basisscholen, 140 groepen en 2200 leerlingen. De uitrol wordt verzorgd, samen met de Rotaryclubs in Gelderland, Saxion Hogeschool, pabo en de HAN.

Afbeeldingen

Pilot Berg en Bosschool - RTV Apeldoorn (zie vanaf minuut 3:07)

Twitter

Cookie-instellingen