Doe mee, denk mee en praat mee !

Welkom

Onderwijs en arbeidsmarkt is van ons allemaal! Een optimale afstemming tussen werken en leren is essentieel voor een goed functionerende economie in Gelderland. De provincie Gelderland streeft naar een arbeidsmarkt waarin voldoende aanbod is van goed geschoold personeel en banen die aansluiten bij opleiding en competenties. 

 

Gelderland ontregelt de arbeidsmarkt

We weten al langer dat we de koppeling tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt anders moeten inrichten. Er dreigt de komende jaren weer veel talent verloren te gaan door de mismatch tussen de 2 werelden. Samen met Oost NL, de Gelderse mbo’s en de Open Innovation Academy introduceren we een nieuwe aanpak: ‘Samenscholing Geboden’. Minder regels, meer vertrouwen en meer dwarsverbanden op regionaal niveau.

Nieuwe Verbindingen

We hebben 45 visionairs gevraagd op nationaal en op (boven)regionaal niveau mee te denken. Zo willen we komen tot nieuwe verbindingen. In het boek ‘Samenscholing Geboden’ leest u de uitwerking van de interviews en persoonlijke visies van de visionairs. Ook beschrijft het nieuwe manieren om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Zo geeft het antwoord op de vragen: Op welke thema’s moeten we actie nemen? Wie moeten dat gaan doen? Hoe verdelen we de rollen? En hoe komen we tot resultaten?

Talent beter benutten

Gedeputeerde Michiel Scheffer: ‘We moeten onderwijs en arbeidsmarkt niet langer zien als 2 systemen, maar laten samenscholen. Bouw bijvoorbeeld geen technieklokalen op school, maar gebruik de samenleving als technieklokaal. We moeten toe naar minder regelgeving en meer vertrouwen in de kracht van samenwerking. Op die manier benutten we talenten beter. En er is heel veel talent in Gelderland.’

Meer open innovatie

De bevraagde deskundigen pleiten voor meer open innovatie op de arbeidsmarkt. Het samen kunnen werken ondanks tegenstrijdige belangen. In de high-tech passen ze deze werkwijze al breed toe, zelfs tussen directe concurrenten. De methode legt andere verbindingen, zorgt voor cross-overs en voor uitkomsten die groter zijn dan de som der delen. Zo is ‘Samenscholing Geboden’ niet een eindresultaat, maar de start van een nieuwe aanpak.

De regio aan zet

De deskundigen zien mogelijkheden voor een meer regionale aanpak van de arbeidsmarkt met de provincie als verbindingsspeler. Doekle Terpstra van Techniekpact 2020: ‘De economie van de toekomst is een regionale economie. Dat betekent dat de behoefte aan talent verschilt per regio. Als we in de regio’s de vraagkant snappen, kunnen we ook de aanbodkant beter regelen.’

Regionaal Opleiding Fonds

Wij gaan als eerste aan de slag met deze ‘Samenscholingsmethode’. Een ‘pilot’ voor intersectorale mobiliteit. De pilot is de eerste aanzet voor een regionaal opleidingsfonds voor techniek in Gelderland. Daar kunnen werkgevers, werknemers, onderwijs en ondernemers samen werk maken van de arbeidsmarkt van de toekomst.

http://houseofoi.com/universitypartnerchallenge/uploads/upc-online-brief.pdf

http://houseofoi.com/universitypartnerchallenge/

 

MBO's tekenen intentieverklaring

 

Donderdag 21 september 2017 tekenden negen MBO’s de intentieverklaring tijdens het ‘Onderwijs & Arbeidsmarkt Evenement 2017’ bij het ROC in Nijmegen. Nog meer samenwerken, kennisdelen en uiteindelijk tot een gezamenlijke agenda komen, is het doel.

De bijeenkomst werd door dagvoorzitter Kai Vermaas geopend. ROC Nijmegen, Lid College van Bestuur Peter van Mulkom leerde de aanwezigen dat er 9000 studenten, 1000 medewerkers op het ROC Nijmegen te vinden zijn. Zij leiden op tot wel 150 beroepen en tot “goede burger”. Een goede burger heeft vaardigheden op alle mogelijke gebieden.

Michiel Scheffer riep op om kennis te delen en open te staan voor de kennis van de jongere generatie. Zo leert hij digitale vaardigheden van zijn kinderen. Vervolgens waren er vele workshops met concrete voorbeelden. Bijvoorbeeld: “Hoe breng je je loopbaangeschiktheid in kaart? Hoe is het om “zij-instromer” te zijn? Of: hoe test je je kennis over de personele behoeften van het MKB, vooral onder lager opgeleiden. Wat betekent het om iemand met een afstand op de arbeidsmarkt te zijn, wat kun je zelf doen om in duurzame inzetbaarheid investeren.

De ervaar het zelf-sessie(s)
Naar aanleiding van de praktijkvoorbeelden in de sessies, werd er flink gediscussieerd. Dat kwam vooral doordat de aanpak van betrokken partijen, hoewel het begeleiden van een werkzoekende naar werk een overeenkomst is, lang niet altijd met elkaar stroken. Denk aan het commerciële uitzendbureau, het Werkbedrijf en verschillende andere hulpverlenende instanties. Wanneer deze instanties zouden samenwerken en de werkzoekende centraal zouden stellen, levert dit sneller resultaat op voor alle partijen. Er is dus werk aan de winkel.

Dit waren de sprekers en de onderwerpen:

 • Opleiden voor een beroep of voor een loopbaan?
  Prof. Dr. Marinka Kuijpers hoogleraar Open Universiteit

  Wat geven we jongeren en volwassen werkzoekenden mee. Hoe zien loopbaancompetenties eruit. Ervaring helpt om de bijdrage aan de inzetbaarheid van leerlingen en volwassenen te verhogen.
  www.leerloopbanen.nl


  Verder in Techniek
  Peter Holtslag van Verder in Techniek

  Er zijn duizenden vacatures voor CNC-verspaners. Hoe selecteer je werkzoekenden zó, dat bijna 100% van hen succesvol de intensieve opleiding van 8 weken doorloopt en nu aan het werk is?
  www.verderintechniek.nl

   
 • Werken zonder startkwalificatie
  René Post van uitzendbureau Actief Werkt

  Ieder jaar verlaten duizenden leerlingen zonder diploma de school. Omdat ze op een andere manier leren dan ons systeem vereist, omdat ze het niveau gewoon niet halen of om andere redenen. Op welke competenties wordt gelet? En hoe krijgen we werkzoekenden met weinig scholing het best en duurzaam aan de slag?
  www.actiefwerkt.nl

   
 • De Werkgeverij
  Nicolette Horn van De Werkgeverij
  Werkgevers delen als consortiumpartners werk én werknemers met elkaar. Met als basis: onderling vertrouwen, ontwikkelingsmogelijkheden, goed werkgeverschap en goed werknemerschap. De werkgever speelt flexibel in op onder- en overbezetting. De werknemer doet ook buiten de eigen werkkring ervaring op en houdt de eigen inzetbaarheid op peil.

  www.dewerkgeverij.nl
   
 • Strategische Personeelsplanning Papier en Kartonindustrie
  Dr. Sarah Detaille en Wendy Verbruggen van HAN-lectoraat HRM en Joris Spaan namens de Papier en Kartonbranche
  Naast tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan er ook overschotten aan personeel, want niet iedereen kan bij- of omgeschoold worden. De Papier en Kartonbranche en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen namen de deelnemers mee in de methodiek om de toekomst van de arbeidsmarkt te concretiseren.

Aan het eind van de bijeenkomst kregen alle deelnemers de brochure Onderwijs en Arbeidsmarkt met de feiten en cijfers mee naar huis.

Heb je vragen? We beantwoorden ze graag!

Team Onderwijs & Arbeidsmarkt
Mark, Brigitte, Annet, Anthony, Karin en Brigitte