Doe mee, denk mee en praat mee !

Negen Gelderse MBO’s tekenen intentieverklaring

Donderdag 21 september jl. tekenden negen MBO’s de intentieverklaring tijdens het ‘Onderwijs & Arbeidsmarkt Evenement 2017’ bij het ROC in Nijmegen. Nog meer samenwerken, kennisdelen en uiteindelijk tot een gezamenlijke agenda komen, is het doel.

De bijeenkomst werd door dagvoorzitter Kai Vermaas geopend. ROC Nijmegen, Lid College van Bestuur Peter van Mulkom leerde de aanwezigen dat er 9000 studenten, 1000 medewerkers op het ROC Nijmegen te vinden zijn. Zij leiden op tot wel 150 beroepen en tot “goede burger”. Een goede burger heeft vaardigheden op alle mogelijke gebieden.

Michiel Scheffer riep op om kennis te delen en open te staan voor de kennis van de jongere generatie. Zo leert hij digitale vaardigheden van zijn kinderen. Vervolgens waren er vele workshops met concrete voorbeelden. Bijvoorbeeld: “Hoe breng je je loopbaangeschiktheid in kaart? Hoe is het om “zij-instromer” te zijn? Of: hoe test je je kennis over de personele behoeften van het MKB, vooral onder lager opgeleiden. Wat betekent het om iemand met een afstand op de arbeidsmarkt te zijn, wat kun je zelf doen om in duurzame inzetbaarheid investeren.

De ervaar het zelf-sessie(s)
Naar aanleiding van de praktijkvoorbeelden in de sessies, werd er flink gediscussieerd. Dat kwam vooral doordat de aanpak van betrokken partijen, hoewel het begeleiden van een werkzoekende naar werk een overeenkomst is, lang niet altijd met elkaar stroken. Denk aan het commerciële uitzendbureau, het Werkbedrijf en verschillende andere hulpverlenende instanties. Wanneer deze instanties zouden samenwerken en de werkzoekende centraal zouden stellen, levert dit sneller resultaat op voor alle partijen. Er is dus werk aan de winkel.

Dit waren de sprekers en de onderwerpen:

 • Opleiden voor een beroep of voor een loopbaan?
  Prof. Dr. Marinka Kuijpers hoogleraar Open Universiteit

  Wat geven we jongeren en volwassen werkzoekenden mee. Hoe zien loopbaancompetenties eruit. Ervaring helpt om de bijdrage aan de inzetbaarheid van leerlingen en volwassenen te verhogen.
  www.leerloopbanen.nl


  Verder in Techniek
  Peter Holtslag van Verder in Techniek

  Er zijn duizenden vacatures voor CNC-verspaners. Hoe selecteer je werkzoekenden zó, dat bijna 100% van hen succesvol de intensieve opleiding van 8 weken doorloopt en nu aan het werk is?
  www.verderintechniek.nl

   
 • Werken zonder startkwalificatie
  René Post van uitzendbureau Actief Werkt

  Ieder jaar verlaten duizenden leerlingen zonder diploma de school. Omdat ze op een andere manier leren dan ons systeem vereist, omdat ze het niveau gewoon niet halen of om andere redenen. Op welke competenties wordt gelet? En hoe krijgen we werkzoekenden met weinig scholing het best en duurzaam aan de slag?
  www.actiefwerkt.nl

   
 • De Werkgeverij
  Nicolette Horn van De Werkgeverij
  Werkgevers delen als consortiumpartners werk én werknemers met elkaar. Met als basis: onderling vertrouwen, ontwikkelingsmogelijkheden, goed werkgeverschap en goed werknemerschap. De werkgever speelt flexibel in op onder- en overbezetting. De werknemer doet ook buiten de eigen werkkring ervaring op en houdt de eigen inzetbaarheid op peil.

  www.dewerkgeverij.nl
   
 • Strategische Personeelsplanning Papier en Kartonindustrie
  Dr. Sarah Detaille en Wendy Verbruggen van HAN-lectoraat HRM en Joris Spaan namens de Papier en Kartonbranche
  Naast tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan er ook overschotten aan personeel, want niet iedereen kan bij- of omgeschoold worden. De Papier en Kartonbranche en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen namen de deelnemers mee in de methodiek om de toekomst van de arbeidsmarkt te concretiseren.

Aan het eind van de bijeenkomst kregen alle deelnemers de brochure Onderwijs en Arbeidsmarkt met de feiten en cijfers mee naar huis.

Heb je vragen? We beantwoorden ze graag!

Team Onderwijs & Arbeidsmarkt
Mark, Brigitte, Annet, Anthony, Myriam, Karin en Brigitte