AFFINITEIT indicator voor werkplezier en succes

Evert van Tuijl 19-10-2018
550 keer bekeken 1 reacties

Bekijk hier alle mooie, inspirerende, vernieuwende ideeën van 2018.

Om mismatches en miskeuzes te voorkomen, zijn passie, intrinsieke motivatie, zingeving, zinvolheid, m.a.w. affiniteit met het werk, de werksoort en de werkomgeving ontzettend belangrijk. Iemands affiniteit kennen geeft een betrouwbare voorspelling op de kans van slagen. Ons instrument helpt daarbij.

Probleemstelling

De focus bij kiezen van een beroep of opleiding en/of matchen met een baan, ligt teveel op de talenten waarover mensen beschikken. Hoewel het natuurlijk goed is om daar naar te kijken en hiervan gebruik te maken is dit niet voldoende. Mensen moeten passie hebben voor het beroep dat zij uitvoeren.  

Onder affiniteit wordt in de praktijk veelal enkel interesse verstaan. Om dit te verbreden ontwikkelen we een affiniteitsonderzoek waarin naast interesse  gekeken wordt naar de aansluiting met de werkgever (omgeving) en de werksoort waarvoor men warmloopt. Hiermee willen we zoveel mogelijk foute keuzes en matches voorkomen.

Mogelijke oorzaken van foute keuzes en matches

1.
Het louter kijken naar interesse bij het zoeken naar een beroep en de materie waarmee men moet werken (werksoort), die ook zeer van belang is,  buiten beschouwing laten.

Momenteel wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van beroepsinteressetests. Deze zijn voor een groot deel gebaseerd op persoonlijkheid. Het RIASEC-model wordt bijvoorbeeld door de ontwikkelaar zelf beschreven als fundamentele interessetypes die de keuze voor een beroep verklaren als uiting van de persoonlijkheid (Holland 1997). Ook Mount, Barrick, scullen & Rounds (2005) stelden na het samenvatten van verschillende definities dat onder andere interesse de langlopende karaktereigenschappen reflecteren.

Hoewel de validiteit van het RIASEC model uitvoerig onderzocht is (Darcy et al., 2007; Gupta, Tracey & Gore, 2008; Tracey & Ward, 1998; Tracey, 2002; Armstrong et al.,2003; Sodano & Tracey, 2008; Nauta, 2010) blijkt in de praktijk interesse slechts een klein stukje van persoonlijkheid en de affiniteit voor een functie. Ondersteuning dat in ieder geval de werkomgeving van belang is, wordt gevonden  in één van de aannames van Holland. Deze stelt dat gedrag wordt bepaald door de interactie van de persoonlijkheid van een individu en de karakteristieken van de werkomgeving (Holland 1997).

De materie waarmee men werkt is voor een groot deel de reden waarom men zich op zijn of haar plek kan voelen binnen een functie. Als iemand wel werk vindt binnen zijn/haar interessegebied zoals bijvoorbeeld de zorg en diegene passie heeft voor werken met kinderen, maar in plaats daarvan zich bezig moet houden met senioren zal veel minder werkplezier genieten. In dat geval is er sprake van een mismatch op het gebied van de werksoort. 

2.
Het buiten beschouwing laten van de organisatiecultuur, werkomgeving, leidt meestal tot een mismatch.

Organisaties spelen voor de meeste mensen een centrale rol in het leven. Hierdoor zijn mensen voor hun socio-emotionele vervulling grotendeels afhankelijk van de relaties op het werk en de organisatie zelf (Baran, Shanock & Miller, 2012). Wanneer men terechtkomt in een aansluitende organisatiecultuur kan dit een belangrijke drijfveer zijn voor de betrokkenheid die men ervaart bij een organisatie (Felderman, 2009). Ook kan een aansluitende organisatiecultuur zorgen voor een verhoogde beleving van de ondervonden steun. Dit leidt dan weer tot een vermindering van ervaren stress en een verhoogde tevredenheid met een werkplek (Rhoades & Eisenberger, 2002). Deze beleving van ondervonden steun wordt Percieved Organisational Support of POS genoemd. Ook Fuller et al. (2003) stellen dat POS een contributie levert aan een verbeterde fysieke en psychologische gezondheid. De reden hiervoor is volgens Fuller et al. (2003) dat een hoge POS de noodzaak voor zelfverzekerdheid, aansluiting en emotionele steun vervult.

Wanneer iemand echter niet in een aansluitende organisatiecultuur werkt en hierdoor een lage POS heeft, ondervindt die diverse problemen. 

Een goede aansluiting bij een organisatie kan dus de mentale en fysieke gezondheid verbeteren. Ook kan het iemands zelfbeeld en motivatie in de weg staan wanneer er geen sprake is van een goede aansluiting. Met name de POS is hiervoor verantwoordelijk en van belang. Deze ondervonden steun is dus een belangrijke waarde om te onderzoeken om foute keuzes en mismatches te voorkomen. 

 

Mogelijke oplossingen

1.
Het ontwikkelen van een onderzoek waarbij naast interesse, werksoort het uitgangspunt is.

Een nieuwe test waarbij beroepsinteresse niet terzijde wordt gelegd maar wel ingezoomd wordt op werksoort, heeft  een grotere kans van slagen.

Hoewel dit een nieuwe visie is en er weinig onderbouwing is vanuit een wetenschappelijk vlak is er hier duidelijk sprake van een logisch idee. Wanneer men ervoor kiest in de zorg te werken wordt er van uitgegaan dat deze graag men mensen werkt. Iemand die een opleiding volgt tot edelsmid word geacht graag met edelmetalen te werken en zo verder. Luken (1995) schaart dit idee onder interesse. Hij stelt dat interesse onder andere bestaat uit wat men graag doet. Wanneer men echter kijkt naar de gangbare interessetests ligt hier de nadruk zeker niet op. Als er geen rekening wordt gehouden met de werksoort waarmee men zal gaan werken of men hier geen duidelijk beeld van heeft is het lastig succesvol te kiezen.
Het doel is zoveel mogelijk mensen succesvol naar werk te begeleiden. Belangrijk hierbij is dan men niet, zoals eerder besproken, eindigt bij een bedrijf waar men taken moet vervullen waarmee men geen affiniteit heeft. Om dit te doen, is het in kaart brengen van de werksoort van groot belang.

2.
Het betrekken van organisatiecultuur bij het keuzeproces

Zoals besproken bij de oorzaak van dit probleem kan organisatiecultuur en POS bepalend zijn voor een tevreden werknemer. Volgens Felderman (2009) kan een aansluitende organisatiecultuur leiden tot een vergroot gevoel van betrokkenheid. Dit leidt volgens Rhoades & Eisenberger (2002) dan weer tot een vermindering van ervaren stress en een verhoogde tevredenheid met de werkplek. Met een dergelijke verhoogde tevredenheid is de kans groter dat mensen kunnen en willen blijven werken voor een organisatie. 

Om aansluiting van werkzoekende en organisatie te realiseren zullen twee dingen in kaart moeten worden gebracht. Ten eerste zal de preferentie van de werkzoekende moeten worden gemeten. Dit kan doormiddel van een vragenlijst en kan gecombineerd worden met de eerste mogelijke oplossing. Het resultaat is een door de opdrachtgever gewenste driedelige vragenlijst waarbij men interesse, werksoort en omgeving meet. Omgeving is hierin dan de preferentie die een werkzoekende heeft voor een organisatiecultuur ofwel de organisatiecultuur waarin hij of zij het best denkt te kunnen functioneren. 

In combinatie met de eerste oplossing leidt dit tot een vragenlijst waarbij interesse, omgeving en werksoort gemeten worden. Affiniteit is dan volgens de opdrachtgever het overlappende aspect van deze samenwerkende componenten. Figuur 1 geeft dit weer.

 

jhlkj

Figuur 1: Affiniteit als overlappend aspect van interesse, materiaal en omgeving.

Focus

De focus van dit onderzoek ligt op het uitbreiden en veranderen van de manier waarop men momenteel bij het kiezen van beroep en werk probeert  te helpen. 

In figuur 2 is te zien welke aspecten deze test dient te meten en hoe deze in het reeds bestaande plaatje past.

Figuur 2, De te meten aspecten voor werkzoekenden.

Relevantie van het onderzoek

Het doel hiervan is het verbeteren van het keuzeproces om zo meer mensen succesvol op een plek te krijgen waar ze affiniteit mee hebben.

Volgens een meta-analyse van Paul, K. I. & Moser K. (2009) is er onder 34% van werklozen sprake van psychologische problematiek ten opzichte van 16% onder werkenden. Het is dus voor het mentaal welbevinden van belang mensen aan het werk te krijgen. Dit wordt nog verder ondersteund door Waddell & Burton (2006) die stellen dat werk in de regel goed is voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Wel wordt er benadrukt dat dit alleen zo is wanneer er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan; het type werk moet men liggen, de kwaliteit van het werk moet juist zijn, er moet sprake zijn van de juiste sociale context en men moet zich er veilig voelen. Dit sluit aan op de noodzaak om een goed affiniteitsonderzoek te ontwikkelen. 

Reageren

Twitter

1  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Karin Horsten 19-10-18 om 16:17

Beste Evert, Wat leuk dat je een idee hebt gepost. Lukt het je om het deelnameformulier in te vullen en te zenden aan arbeidswijs@gelderland.nl. deze is te vinden op de pagina idee indienen. Heb je er ook een leuk plaatje bij? of Logo? Als het niet lukt laat maar weten via arbeidswijs@gelderland.nl