Ruimte voor Innovatie

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

In het project wordt door bedrijfsleven en onderwijs integraal samengewerkt aan het flexibiliseren van het onderwijsprogramma van Aventus. De flexibilisering leidt ertoe dat delen van het onderwijs tijd- en plaats onafhankelijk kunnen worden aangeboden.

Soort project

Onderwijsvernieuwingsproject

Projectnaam

Ruimte voor Innovatie

Projectlocatie

Apeldoorn

Projectomschrijving

In het project wordt door bedrijfsleven en onderwijs integraal samengewerkt aan het flexibiliseren van het onderwijsprogramma van Aventus. De flexibilisering leidt ertoe dat delen van het onderwijs tijd- en plaats onafhankelijk kunnen worden aangeboden. Deze vernieuwingsslag is van groot belang om ruimte te creëren in het onderwijsprogramma om incidentele én unieke vraagstukken van bedrijven op het gebied van technologie & innovatie op een structurele manier in te passen in het huidige onderwijs van Aventus. Doelen:

  • Optimaliseren aansluiting onderwijs bij de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.
  • Onderwijs flexibiliseren om incidentele vraagstukken op een structurele manier in te passen binnen het onderwijs.

Website link

http://www.aventus.nl/

Betrokken partijen

ROC Aventus

Bronkhorst High-Tech

Croonwolter & dros

Hollander Techniek

Janssen Innovatie

De Ruimte Advies

Vos Techniek

Cleantech Center Zutphen

Hogeschool Arnhem Nijmegen

Het Groene Brein

Voortgang Project

Startfase

Jaar van toekenning

2017

Zaaknummer

2017-005249

Contact

Naam: Dhr. A.A.J. van Vught

Telefoon:088-283 6887

Email: a.vanvught@aventus.nl

1

Images

Overig

Twitter