Fieldlab Industriële Robotica

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

De technische industrie maakt grote veranderingen door, met name door digitalisering waarvan robotisering een heel zichtbare vorm is, dit is de Smart Industry. Dit vraagt verandering van productieprocessen, en ook van arbeidsprocessen.

Soort project

Human Capital Agenda

Projectnaam

Fieldlab Industriële Robotica, bedrijf AWL Techniek B.V.

Projectlocatie

Harderwijk Fieldlab

Projectomschrijving

De technische industrie maakt grote veranderingen door, met name door digitalisering waarvan robotisering een heel zichtbare vorm is, dit is de Smart Industry.

Dit vraagt verandering van productieprocessen, maar ook van arbeidsprocessen. Werkenden moeten beschikken over de laatste technische kennis, maar ook over de benodigde vaardigheden; 21ste century skills.

De samenwerkende partijen willen zoveel mogelijk technische bedrijven gelegenheid geven deze veranderingen op te pakken. Dat is goed voor elk bedrijf afzonderlijk maar ook voor de bedrijven gezamenlijk, omdat ze ook aan elkaar leveren en samen dezelfde afnemers bedienen. Sleutel voor het oppakken van deze veranderingen in technologie en manier van werken, zijn degenen die het dagelijks doen: de werknemers. En veranderingen komen binnen als de nieuw instromende werknemers andere vaardigheden inbrengen – en dit kunnen delen met de werknemers die al jaren aan de slag zijn. De samenwerkende partijen willen met dit project de regio Zwolle en Noordwest-Veluwe voorbereiden op de toekomst van Smart Industry. Deze regio heeft van oudsher een sterke industriële basis en een cultuur van samenwerking. De partijen willen in dit project jonge werknemers die van school aan het werk gaan, klaar maken om in de bedrijven een rol te spelen bij digitalisering, robotisering en de introductie van nieuwe vaardigheden. Zodat bedrijven versterkt worden in hun concurrentie-kracht, werkenden zijn toegerust met de juiste kennis en vaardigheden op het gebied van industriële robotica en de economie van de regio wordt versterkt.

De samenwerkende partners hebben de ambitie gesteld om Innovatie in het beroepsonderwijs te realiseren, gericht op industriële robotica.

Website link

http://www.awl.nl/


 

 

 

Betrokken partijen

De samenwerkende partners vanuit het onderwijs: Landstede MBO; Deltion College;

Hogeschool Windesheim en Morgen College

Vanuit het bedrijfsleven:

Altrex, Zwolle; AWL Techniek,

Harderwijk; GOMA, Hengelo; IJssel Technologie, Zwolle; Kinkelder B.V., Zevenaar; Nefit, Deventer; VMI Group, Epe; Wivé Techniek, Nunspeet;.

Het project wordt ondersteund door FME, opleidingsfonds A+O Metalektro en de provincies Gelderland en Overijssel

Voortgang Project

 

Jaar van toekenning

2017

Zaaknummer

2016-014377

Contact

 

Images

Techniek

Twitter