Reducations

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Het verkleinen van de kwalitatieve discrepantie die er is in de film- en animatiesector.

Project

Verkleinen van de kwalitatieve discrepantie die er is in de film- en animatiesector.

Regio

FoodValley

Doelen

Dit doet REDUCATIONS door het ontwikkelen en verder vervolmaken van dè nieuwe beroepsopleiding voor film en animatie. Met deze beroepsopleiding, die echt vanuit de praktijk is opgericht, proberen

we het gat te dichten tussen de reguliere film- en animatie/communicatie opleidingen en de groeiende vraag naar ervaren en kwalitatief goede medewerkers in de film en animatie die er is bij film- en animatiebureaus en het bedrijfsleven.

De opleidingen van REDUCATIONS zijn geschikt voor verschillende doelgroepen:

• De voortijdig schoolverlaters

• Carrièreswitchers/zzp-ers

• Deelnemers ihkv professionele ontwikkeling

Het doel van REDUCATIONS is om over 2,5 jaar 150 studenten per half jaar te hebben, verdeeld over verschillende opleidingen waar vanuit de branche vraag naar is. Deze opleidingen worden aangeboden op 3 verschillende locaties in het land.

Betrokken Partijen

Aventus, REDRUM, Werkkracht

Contact

Email: hello@reducations.com

Website

www.reducations.com

Looptijd

26 juni 2019 - 31 december 2021

Zaaknummer

2019-008182

Images

Twitter

Cookie settings