PLUSjeKLAS

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Project PLUSjeKLAS, het ontwikkelen van een online curriculum voor plusklasonderwijs voor basisscholen. Plus je klas met ondernemend onderwijs, dat geeft skills voor je leven!

Project

PLUSjeKLAS

Regio

FoodValley

Doelen

Met dit curriculum willen we een bijdrage leveren aan het aanpassen van het basisonderwijs, zodanig dat dit beter past bij zowel de behoeften van het individuele kind als de ontwikkelingen in de maatschappij.

Streven over vijf jaar 200 scholen met het curriculum van plusjeklas werken.

Spinn-off naar reguliere klassen meegeteld, bereiken van circa 40.000 leerlingen en meer dan 2400 leerkrachten. 

Betrokken Partijen

Jongleren.biz, Wageningen university & research, Hoek Consultants, Oceanz

Contact

Sacha Brandse
sascha@jongleren.biz

Website

www.plusjeklas.nl

Looptijd

14 mei 2018 - 14 mei 2022

Zaaknummer

2018-006551

Images

Twitter

Cookie settings