IkweetRAAT

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Professionals betrekken bij de aanpak van personeelstekorten in de sector. Hierdoor zijn de medewerkers meer betrokken, wordt de onderlinge inspiratie versterkt en het levert meer werkplezier op.

Project

Het betrekken van professionals bij de aanpak van personeelstekorten in de sector en daarmee meer betrokken medewerkers,
onderlinge inspiratie versterken en meer werkplezier. De capaciteiten van medewerkers worden benut en het draagt bij aan bewustwording,
creëert gezamenlijke verantwoordelijkheid en haalt denkkracht uit het werkveld.

Regio

Arnhem

Doelen

 • De ideeën dragen vanwege de focus op behoud en anders werken door slimme of vernieuwende oplossingen, direct
  bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in Zorg en Welzijn in Gelderland.
 • De oplossingen dragen bij aan het verkleinen van arbeidsmarktdiscrepantie in Gelderland.
 • Het onderwijs en andere stakeholders, zoals die ook een plek kennen in de RAAT's* van beide werkgeversorganisaties,
  worden nauw betrokken bij het uitwerken van de ideeën.
 • Initiatieven die voortkomend uit het traject IkweetRAAT, als ook de methode om deze initiatieven op te halen, worden
  duurzaam geborgd en regionaal verbreed.
 • De winnende initiatieven krijgen een plek binnen de RAAT's in de regio en ondersteuning om het initiatief intern tot een
  succes te maken. Van idee naar werkelijkheid.
 • Met de opgedane ervaringen in het project wordt het betrekken van medewerkers bij de aanpak van de arbeidsmarkttekorten
  na de projectperiode duurzaam geborgd in de activiteiten van WZW en WGV Zorg en Welzijn en in de regionale actieprogramma's
  aanpak tekorten.

* Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten

Betrokken Partijen

 

Contact

Gera te Velthuis
E-mail: g.tevelthuis@wzw.nl

Website

www.ikweetraat.nl

Looptijd

1 november 2019 - 30 juni 2021

Zaaknummer

2019-009514

Images

Twitter

Cookie settings