Human Capital 3 steden regio (HC3): toekomstgerichte IT-opleidingen in de regio Stedendriehoek

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Met dit projectplan is de regio Stedendriehoek over acht jaar een plek waar studenten en medewerkers worden opgeleid voor de vraagstukken van nu en morgen in de IT-sector.

Project

Met dit projectplan is de regio Stedendriehoek over acht jaar een plek waar studenten en medewerkers worden opgeleid voor de vraagstukken van nu en morgen in de IT-sector. Hiervoor wordt het IT-onderwijs continu vernieuwd en zijn er diverse duurzame cross-over samenwerkingen tussen de IT-sector en andere sectoren, zoals de creatieve industrie en de zorgsector. Ook is er een sterke regionale community opgebouwd, waarin het onderwijs en de bedrijven elkaar blijven ontmoeten en weten te vinden op het gebied van ontwikkelingen in de IT en cross-overs.

Regio

Stedendriehoek

Doelen

✓ Duurzame publiek-private samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en andere instellingen om de (regionale)
arbeidsmarktproblematiek in de IT-sector aan te pakken;
✓ Wendbare, flexibele en actuele IT-opleidingen voor studenten die samen met het bedrijfsleven zijn vormgegeven;
✓ Doorlopende leerlijn tussen het vo, mbo en hbo

Dit door middel van 3 pijlers:
- Innovatief IT-onderwijs
- De adoptie van IT in andere vakgebieden
- Huis van de toekomst

Innovatief IT-onderwijs:
Wendbare IT-opleidingen
Deze activiteit richt zich op het verkennen en onderzoeken
van een ontwerp voor een nieuw onderwijsmodel om de IT-opleidingen wendbaar en flexibel te maken.
Doorlopende leerlijn vo-mbo-hbo
Hiervoor wordt verkend waar de aansluiting tussen de
keuzevakken op het vmbo en de keuzedelen op het mbo
met betrekking tot IT verbeterd kan worden.
PPS
Deze activiteit richt zich op het opbouwen en onderhouden
van relaties met het bedrijfsleven.

De adoptie van IT in andere vakgebieden
Change management leerweg en toolbox
De change management leerweg leidt studenten op om om
te kunnen gaan met (IT en technologische) veranderingen
in de maatschappij, zodat zij worden opgeleid tot wendbare
medewerkers voor de toekomst.
Creathons en hackathons
Voor de creathons en hackathons worden actuele
vraagstukken in de IT-sector aangedragen door het
bedrijfsleven, zoals robots in de ouderenzorg,
ethiek in hacken en het huis van de toekomst. In de
creathons en hackathons gaan studenten, docenten en
bedrijfsleven via een creatieve en innovatieve werkwijze,
zoals Design Thinking, Scrum en Agile, aan de slag met het
ontwikkelen van oplossingen hiervoor.

Huis van de toekomst
Het huis van de toekomst maakt het mogelijk voor
studenten en docenten om kennis en praktijkervaring op te
doen met moderne IT-technologieën in onder meer de
zorgsector. Ook in dit kader worden creathons en
hackathons georganiseerd, onder andere over smart en
human technology. Het huis komt te staan op één van de
praktijklocaties van 's Heerenloo Zorggroep in Apeldoorn.

Betrokken Partijen

Contact

 

Website

 

Looptijd

1 september 2019 - september 2020

Zaaknummer

2019-009280

Images

Twitter

Cookie settings