Krachtwerk Techniek en Mobiel

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Het bijdragen aan het oplossen van de mismatch op de arbeidsmarkt door het duurzaam en structureel verbinden van onderwijs en bedrijven, het gezamenlijk realiseren van vernieuwing en door in samenwerking de groei van de maakindustrie in de Stedendriehoek te stimuleren. In de sector techniek & mobiel

Project

Krachtwerk Techniek en Mobiel

Regio

Stedendriehoek

Doelen

Flexibilisering van het onderwijs
Bij de teams autotechniek, automanagement, landbouwtechniek en transport en logistiek het gebruik van levende opdrachten uitwerken of zoeken naar een alternatief. Om dit doel te bereiken is er overleg nodig met onderwijslogistiek en moeten kerntaken/werkprocessen vertaald worden naar een raamwerk voor projecten en opdrachten. Hiermee moeten alle beroepscompetenties en vakvaardigheden in project/opdrachtvorm aangeleerd kunnen worden.

Challenges
Er moet onderzocht worden of er daadwerkelijk vraagstukken zijn die mede door MBO-studenten opgelost kunnen worden. Hiervoor is actieve deelname aan de werkgroep onderwijs cleantech nodig (dit is een reguliere activiteit) Er moet ook een proces bedacht worden om studenten uit een team en ook team overstijgend aan deze vraagstukken te laten werken.. En er moet een werkvorm bedacht/getest worden om de studenten hun creativiteit te laten gebruiken om een vraagstuk op te lossen. Dit kan door hackatons en creatons.

Organisatieontwikkeling
Het werken met zowel levende opdrachten en challenges (of vervangende projecten) vraagt dat studenten niet meer allemaal op hetzelfde moment in een klas zitten. Het betekent dat er minder klassikale lessen zijn en dat meer gecoacht moet worden. Hiervoor zijn trainingen in activerende werkvormen en didactisch coachen nodig.

Betrokken Partijen

Onder andere:
Bronckhorst High Tech BV
Hogeschool Arnhem en Nijmegen
KplusV
Croon Wolter & Dros B.V.
Hollander B.V.

Contact

 

Website

 

Looptijd

28 oktober 2019 - 31 augustus 2020

Zaaknummer

2019-012120

Images

Twitter

Cookie settings