Wendbaar en Weerbaar Gelderland

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Binnen het project wordt ingezet op het opleveren van, een voor de Gelderse Arbeidsmarkt, sterkte infrastructuur.

Project

Binnen het project wordt ingezet op het opleveren van een voor de Gelderse Arbeidsmarkt sterkte infrastructuur: een zogenoemde social community (of communities), waarin werkgevers èn werknemers elkaar versterken en kunnen floreren in duurzame inzetbaarheid.

Regio

Gelderland

Doelen

Duurzame inzetbaarheid structureel onderdeel laten zijn van de bedrijfsvoering binnen Gelderse bedrijven.

Testen van een nieuwe manier van leren, ontwikkelen en werken, voor, door met en ten behoeve van de beroepsbevolking van Gelderland.

De methodiek van de werkgevers- en werknemerscommunity duurzaam en structureel implementeren en borgen in Gelderland.

Betrokken Partijen

Onder andere:
Rabobank Rijk van Nijmegen
Pluryn
Werkbedrijf Rijk van Nijmegen
De Lindenberg
ROC Nijmegen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Contact

Christianne Bongers
E-mail: christianne@denieuwearbeid.nu

Website

 

Looptijd

september 2019 - september 2021

Zaaknummer

2019-009558

Images

Twitter

Cookie settings