Leren en innoveren in de tuinbouw

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Binnen de Land en Tuinbouwsector is gebleken dat er behoefte is aan een meer gestructureerde aanpak waarin ondernemers en hun medewerkers in programmatische leerlijnen gebruik kunnen maken van een rijk geschakeerd aanbod van opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten.

Project

11 VMBO scholen in de Achterhoek vormen samen met het bedrijfsleven, vier opleidingsbedrijven en het ROC, de STERA-Leerroute: Een netwerk van opleidingsplaatsen waardoor deze VMBO scholen hun leerlingen elk technische keuzevak naar wens, kunnen aanbieden.

Regio

Achterhoek

Doelen

Het oprichten van een netwerk en werkwijze die duurzaam het praktijkgerichte deel van de VMBO techniekopleidingen borgt in het huidige en toekomstige VMBO;

80 praktijkopleidingsplaatsen voor de invulling van het praktijkgerichte opleidingsdeel voor tenminste 10 profiel/keuzevakken techniek buiten de VMBO scholen bij lokale partijen;

Deelname van 400 leerlingen van VMBO techniekopleidingen aan deze nieuwe invulling van praktijklessen; 

Betrokken Partijen

Onderwijs - Ondernemers - Overheid:       
zie https://www.stera-leerroute.nl/organisatie/

Contact

Frans Wijnands
E-mail: franswijnands@profijtscholen.nl

Website

https://www.stera-leerroute.nl/

Looptijd

15 november 2016 - 31 augustus 2020

Zaaknummer

2016-010360

Images

Twitter

Cookie settings