Het gat in de markt

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Doel van dit project is het verduurzamen van de arbeidsrelatie tussen werkgevers en (kwetsbare) werknemers door middel van horizontale kennisuitwisseling. De community zorgt voor verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven, maar faciliteert bv ook experimenteerruimte voor nieuwe onderwijsconcepten.

Project

Doel van dit project is het verduurzamen van de arbeidsrelatie tussen werkgevers en (kwetsbare) werknemers door middel van horizontale kennisuitwisseling. De community zorgt voor verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven, maar faciliteert bv ook experimenteerruimte voor nieuwe onderwijsconcepten.

Regio

Gelderland-Midden

Doelen

Een online en offline community die de samenwerking faciliteert tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen door mensen op de werkvloer horizontaal met elkaar in verbinding te brengen. De community zorgt voor verbinding, maar faciliteert ook experimentele ruimte waarin bijvoorbeeld nieuwe onderwijsconcepten kunnen ontstaan. Horizontaal uitwisselen is een nieuw onderwijsconcept op zichzelf, dat bijdraagt aan een leven lang leren door het organiseren van lerend netwerk-bijeenkomsten. Daarmee is er sprake van blijvende scholing.

De community is deels gericht op het oplossen van praktische knelpunten. Deelnemers van de community vinden hierin samen een weg. Dit staat los van opleidingsniveau maar is gericht op samen leren van elkaars ervaringen. De hoofdactiviteit van de community is het delen van kennis. De community levert “big data” op als het gaat over trends in het ontstaan van uitdagingen. Het internet is niet aan grenzen verbonden. De community kan dus eenvoudig grensoverschrijdendende kennisdeling stimuleren.

Dit nieuwe onderwijsconcept heeft z’n verbindingen met het reguliere onderwijs als de HAN en heeft een nauwe samenwerking met onderwijsspecialisten.

Betrokken Partijen

o.a. Gerelateerde afbeelding Afbeeldingsresultaat voor werkbedrijf midden gelderland Afbeeldingsresultaat voor logo instituut gak Afbeeldingsresultaat voor provincie gelderland logo

Contact

Theo Duijker
E-mail: info@enspiratie.nl

Website

https://www.enspiratie.nl/

Looptijd

17-01-2018 tot 13-01-2019

Zaaknummer

2017-015675

Images

Twitter

Cookie settings