New Energy & Mobility Innovatielab (gestart als The O-Zone)

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Bron afbeelding: The Economic Board Arnhem-Nijmegen. In de transitie naar duurzame energie zijn veel arbeidskrachten nodig. Doel van dit project is om een netwerkorganisatie en innovatielab binnen het SEECE neer te zetten. Hiervoor werken de HAN en het IPKW nauw samen.

Project

In de transitie naar duurzame energie zijn veel arbeidskrachten nodig. Doel van dit project is om een bedrijfseconomisch gezonde netwerkorganisatie binnen het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) neer te zetten. Hiervoor werken de HAN en het IPKW nauw samen.

Regio

Gelderland-Midden, Rijk van Nijmegen

Doelen

Doel is dat er jaarlijks 25 tot 30 voltijdsstudenten en 2 tot 6 duale, leerwerk-studenten (bachelor en master) extra afstuderen en gaan werken in regio Arnhem. Er wordt ook expliciet ingezet op het aantrekken van buitenlandse studenten (jaarlijks ten minste 30). Ook is voorzien in een (werk)plek voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer dan 500 jongeren, zoals leerlingen met een N&T profiel, jaarlijks ervaren hoe inspirerend en maatschappelijk relevant (energie)techniek is èn dat je er een mooie carrière met perspectief in kan opbouwen. Onder meer door middel van Energy Challenges en gastlessen zullen leerlingen van het voortgezet onderwijs enthousiast gemaakt worden voor een technische carrière, bij voorkeur in de energiesector. Dit leidt ertoe dat, ondanks de demografische krimp in de komende jaren, het aantal energiestudenten op de HAN minimaal gelijk blijft en (vooralsnog!) groeit. Dit vertaalt zich kwantitatief in een groter marktaandeel voor de energieopleidingen van de HAN, ten opzichte van andere hogescholen (regio’s).

Meer dan 100 bachelor en master studenten werken vroeg in hun studie (2e jaar) via SEECE O-Zone aan multidisciplinaire vraagstukken met en voor regionale bedrijven. Dit leidt ertoe dat zij meer bij die bedrijven gaan afstuderen en werken. Daarmee voorkomen we dat techniek talent (vroegtijdig) uit Arnhem vertrekt en voor het regionale bedrijfsleven verloren gaat.

Meer dan 15 energie-leerwerktrainees worden jaarlijks geworven en verbonden met bedrijven in de provincie.

Jaarlijks tenminste 30 internationale energiestudenten laten starten bij de HAN met een ‘stageplek garantie’ via de SEECE O-Zone.

Jaarlijks krijgen alle 600 nieuwe/eerstejaars HAN Techniek studenten een introductie op IPKW.

Betrokken Partijen

Afbeeldingsresultaat voor Han Afbeeldingsresultaat voor seece Afbeeldingsresultaat voor ipkw Afbeeldingsresultaat voor rct gelderland Afbeeldingsresultaat voor gemeente arnhem

Het SEECE bedrijvennetwerk heeft 40 partnerbedrijven waaronder Alliander, Tennet, Allegro, en KplusV

Contact

Naam:
E-mail:

Website

https://www.ipkw.nl/innovatielab-op-ipkw

Looptijd

01-01-2018 tot 31-12-2019

Zaaknummer

2017-017863

Images

Twitter

Cookie settings