Benutten van onbenut arbeidspotentieel

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Binnen dit project werken Olympia, Cornelissen, Lemoine, LITOP en Transportopleider samen aan pilots om mensen uit de groep onbenut arbeidspotentieel een nuttige plek in de maatschappij te bezorgen.

Images

Matching

Twitter