Techniekpact Rivierenland 2019-2022

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Met dit traject wordt het tekort aan technici, de mismatch tussen aanbod en vraag en het wegtrekken van technische bedrijven en jonge mensen uit de regio aangepakt.

 

 

Soort project

Onderwijs Arbeidsmarkt in techniek

Projectnaam

Techniekpact Rivierenland 2019-2022

Projectlocatie

Regio Rivierenland

Projectomschrijving

Het aanpakken van het tekort aan technici, de mismatch tussen aanbod en vraag en het wegtrekken van technische bedrijven en jonge mensen uit de regio door 1) meer instroom in technische opleidingen en beroepen, 2) algemene verhoging van de scholingsgraad en 3) actieve kennisdeling tussen 3xO voor gezamenlijk leren.

Regio / Accounthouder

Armagan Onder

Website

www.ptriv.nl

Twitter

 

Facebook

 

LinkedIn

 

Trefwoorden

 

Tags

 

Betrokken partijen

Platform Techniek Rivierenland met ROC Rivor, Helicon MBO Geldermalsen, bedrijven van Opleiding Centrum Rivierenland (OCR), technische brancheorganisaties (Techniek Nederland, Koninklijke Metaalunie e.a.), technische opleiding fondsen (TOF’s als OOM, A+O, OTIB e.a.) en individuele (grote) bedrijven. Op activiteitenniveau zoekt het platform samenwerking met scholen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs, individuele bedrijven en Samenwerkingsorganisatie Bedrijfsleven Beroepsonderwijs (SBB).

Looptijd project van startdatum tot einddatum

1-7/19 -31-12/22

Jaar van toekenning

2019

Zaaknummer

2019-005785

Contact

Naam

Telefoon

 Email

Jan Heeres / Wilma de Wolf

06-280 43 751 / 06-278 32 611

Jan.Heeres@btechs.nl / Wilma.deWolf@btechs.nl

Images

Techniek

Twitter