De Techniek Verbinder

Op deze pagina staan alle lopende Onderwijs en Arbeidsmarkt-ontwikkelingen in Gelderland waarbij de provincie betrokken is. Alle initiatieven zijn erop gericht het verschil tussen vraag en aanbod op de Gelderse arbeidsmarkt kleiner te maken. 

De Techniek Verbinder zet zich in om primair en voortgezet onderwijs te verbinden met technische werkgevers in de Noord-Veluwe/Randmeergebied. Dit leidt tot hogere instroom naar het technische mbo. Foto: Henk Merjenburgh/Stad in bedrijf.

Soort project

Regionale economie – onderwijs - arbeidsmarktbeleid

Projectnaam

Door verbinden – groei Techniek.
Werknaam: De Techniek Verbinder

Projectlocatie

De Techniek Academie te Harderwijk

Projectomschrijving

De Techniek Verbinder zet zich in om primair en voortgezet onderwijs te verbinden met technische werkgevers in de Noord-Veluwe/Randmeergebied. Dit leidt tot hogere instroom naar het technische mbo. Ook intensivering van de onderlinge samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs moet leiden tot een actieve deelname in dit verbindingsproces om zo de discrepantie in de arbeidsmarkt aan te pakken.

Website link

www.platform-techniek.nl

Twitter link

@TechniekNWV

Facebook link

https://www.facebook.com/Platform-Techniek-Noordwest-Veluwe-1028039887259138/

Tags

 

Betrokken partijen

Platform Techniek Noordwest-Veluwe, BITT ontdekcentrum, De Techniek Academie, Veluwe Portaal

Voortgang Project

3 jarig traject

Jaar van toekenning

2018

Zaaknummer

2018-004611

Contact

Naam: Oswald Broeksema
Telefoon: 06-33863316
Email: oswald@platform-techniek.nl

Images

Techniek

Twitter