Onderwijs en Arbeidsmarkt

In de praktijk

Wat we doen

Als onderdeel van het programma economie draagt Onderwijs en Arbeidsmarkt (O&A) bij aan het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven. De aanwezigheid van voldoende en juist gekwalificeerd personeel is een randvoorwaarde voor het bedrijfsleven om te kunnen bloeien. Het onderwijs speelt daarin een grote rol als ‘leverancier’ van talent.

Maar het onderwijs beweegt in een ander tempo dan ondernemers en de vooruitgang in de techniek, waardoor een mismatch tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten bestaat. Die mismatch is kwantitatief (te weinig mensen beschikbaar in een bepaalde sector) en kwalitatief (de mensen in de sector hebben niet de juiste kennis en/of kunde).

O&A levert inzet op het verkleinen van deze mismatch. Dat doen we via vier inhoudelijke ontwikkelsporen. Deze sporen zijn:

  • Human Capital Infrastructuur: investeren in vakmanschap en ondernemerschap.

  • Ontwikkeling nieuwe onderwijs- en arbeidsmarktconcepten: faciliteren en stimuleren van nieuwe onderwijs- en arbeidsmarktconcepten van de regionale partners.

  • Organiserend Vermogen: partnerschap in de regio om het bereiken van de provinciale beleidsdoelen te ondersteunen.

  • Communicatie- en informatieplatform: arbeidsmarktonderzoek, kennisdeling, en het O&A-platform

 

Cookie settings