Onderwijs en Arbeidsmarkt

Iedereen heeft recht op goed technisch onderwijs

ProfielfotoKarin Horsten May 04, 2017 2009 keer bekeken 1 comments

Er gebeurt veel op het vmbo. Scholen zijn druk met de vernieuwing van de beroepsgerichte profielen, wat ervoor moet zorgen dat het vmbo beter aansluit op de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en op vervolgopleidingen. We krijgen echter steeds meer signalen dat scholen veel moeite hebben om de technische profielen op het vmbo overeind te houden. Terwijl technici juist hard nodig zijn gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de rol die technologie in steeds meer sectoren gaat spelen. Ik vind het belangrijk dat elke vmbo-leerling met interesse in techniek op fietsafstand een technische opleiding kan volgen, zodat hij of zij goed voorbereid is op het vervolgonderwijs. Daarom was ik, op uitnodiging van gedeputeerde Michiel Scheffer, op 8 maart 2017 in Arnhem om de bijeenkomst ‘Aandacht voor technisch vmbo in Gelderland’ bij te wonen. Gelderland is een prachtig voorbeeld van hoe uitdagingen als deze   succesvol regionaal aangepakt kunnen worden.

 

 

Sleutelwoord is regionaal

Als aanjager van het Nationaal Techniekpact zie ik al jaren mooie dingen gebeuren om onder meer de kwaliteit van het technisch onderwijs te bevorderen, meer aandacht te vragen voor techniek in het basisonderwijs, en bedrijfsleven en sociale partners te stimuleren om meer arbeidsplaatsen voor jongeren in de techniek te creëren. Maar er valt nog veel werk te verzetten. Het (maatschappelijk) belang van dit pact blijft dan ook onverminderd van kracht. Zeker op het gebied van technisch vmbo. Het technisch vmbo staat onder druk, onder andere door leerlingendaling, doordat technische profielen relatief kostbaar zijn, maar ook het (ten onterechte!) slechte imago van techniek bij vmbo-leerlingen speelt hierin een rol. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst jongeren de kans kunnen geven om een technisch profiel te kiezen op hun school, hebben we de kracht van de regio nodig. Deze is in Arnhem volop aanwezig!

 

De kracht in de regio

Het onderwerp lééft bij de Gelderse scholen en er is grote betrokkenheid vanuit de lokale overheden en het bedrijfsleven. In Gelderland zijn prachtige samenwerkingsverbanden zoals het STERA project in de Achterhoek, waarbij verschillende vmbo-scholen samen hun keuzevakken in de techniek vorm geven in samenwerking met het mbo en het bedrijfsleven. Door deze samenwerking kunnen de scholen hun leerlingen veel meer bieden dan wanneer ze het alleen zouden organiseren. Tijdens de bijeenkomst zijn veel ideeën uitgewisseld, maar ook vooral de wens om dingen samen op te pakken, zoals techniekpromotie en samenwerking met het bedrijfsleven. Er is ook gesproken over hoe we de goede voorbeelden die er al zijn zichtbaar maken. Hoe delen we deze en hoe leren we van elkaar? Het zou mooi zijn als we bijvoorbeeld digitaal goede voorbeelden met elkaar delen.

 

Samen in actie!

Tijdens de bijeenkomst zijn wederom goede gesprekken gevoerd en het is dan ook mooi om te zien dat iedereen zo gedreven is het technisch vmbo een boost te geven. Zowel de scholen, als de provincie, als de branches die aanwezig waren spraken hun commitment uit om samen te bouwen aan duurzaam technisch onderwijs in deze regio. Het is nu zaak om door te pakken en de plannen om te zetten in concrete actie. Aan het einde van de bijeenkomst werd gezegd hoe erg men het waardeerde dat het eens over het vmbo ging. Daar ben ik het mee eens. We vergeten vaak het vmbo, maar moeten niet vergeten hoe cruciaal het vmbo is voor de regionale arbeidsmarkt. En bovenal moet er voor álle jongeren een plek zijn waar ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Laten we hier met z’n allen werk van maken!

 

Doekle Terpstra, aanjager Nationaal Techniekpact

1  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
anoniem May 09, 2017

Helemaal eens. In de Zorg zijn we daarom gestart met de campagne: 'Aan JOU hebben we wat'.
Er worden lespakketten gestuurd naar middelbare scholen (vmbo + havo/vwo) om jongeren te interesseren voor een carriere in Zorg en Welzijn.

http://primaonderwijs.nl/aanjouhebbenwewat/

Cookie settings