ActueelGelderse Onderwijs en Arbeidsmarkt Link

Wat de provincie doet voor goed Gelders onderwijs (deel 2)

13-04-2021 344 keer bekeken 0 reacties
  • Auteur: Skip Bentum, projectmedewerker lerarentekort provincie Gelderland
  • Leestijd: 5 minuten

In mijn vorige blog ‘Goed Gelders onderwijs = meer leraren’ had ik het over het lerarentekort in Gelderland. Het is een complex probleem dat impact heeft op de kwaliteit van het onderwijs, de kansen van jongeren en de toekomstbestendigheid van de Gelderse economie. Daarom wil ook Provincie Gelderland het tekort helpen aanpakken. Wil je ook een bijdrage leveren in het aanpakken van de tekorten in het po, vo of mbo, of ben je al betrokken bij een project of organisatie dat zich hierop richt? Lees dan dit blog over wat het programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (O&A) van provincie Gelderland gaat doen en hoe wij kunnen helpen.

We doen dit samen

Het lerarentekort wordt op dit moment aangepakt door veel mensen en organisaties in heel Nederland. De noodzaak is duidelijk in het onderwijs en bij de overheid. Er is nationale en regionale aandacht, waardoor er de afgelopen jaren veel initiatieven zijn gestart en er meer in het onderwijs wordt geïnvesteerd. Ik onderzocht voor de provincie wat zij vanuit haar rol op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt kan doen om het effect van deze projecten en samenwerkingsverbanden in Gelderland te versterken.

Wat de provincie precies gaat doen

Verkennend onderzoek  en gesprekken met diverse belanghebbenden hebben scherpte aangebracht in de precieze uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan in de aanpak van het lerarentekort (zie hiervoor ook mijn eerste blog). De koers in het beleidsprogramma Onderwijs en Arbeidsmarkt, gecombineerd met de opgehaalde behoefte uit mijn onderzoek leiden tot een concrete eerste vervolgstap.

De regioadviseurs van Onderwijs en Arbeidsmarkt zullen actief het gesprek aangaan met de betrokkenen in de aanpak van het lerarentekort. Met die gesprekken verkennen we concreet hoe we onze rol van (boven)regionaal verbinder en ons netwerk kunnen inzetten ter ondersteuning van de acties die zij ondernemen. We brengen kennis mee van de regio en van andere initiatieven, en de mogelijkheid tot het doen van extra onderzoek of projecten wanneer een knelpunt op meerdere plekken in de provincie speelt. De gesprekken helpen ons omgekeerd ook enorm met inzichten en het verbreden van ons netwerk.    

Wat zijn onze doelen?

Ons hoofddoel in de aanpak is natuurlijk om meer leraren voor de klas te krijgen in Gelderland. Eerder onderzoek heeft ten aanzien van dat hoofddoel en onze rol een aantal subdoelen opgeleverd, namelijk:

  • We jagen samenwerking aan onder initiatieven en verbinden deze met stakeholders  in het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven
  • We faciliteren kennisuitwisseling tussen initiatieven en partners om betrokkenen van elkaars ervaringen te laten leren
  • We profileren innovaties in het onderwijs (zoals hybride docentschap) onder belanghebbenden om het bewustzijn en de adoptie van creatieve oplossingen te stimuleren
  • We maken onze huidige en nieuwe partners meer bewust  van de kansen die het onderwijs biedt voor werkzoekend talent, vooral tijdens economische onzekerheid.

Deze doelen geven richting aan de rol van de regioadviseurs in het helpen oplossen van het lerarentekort. Het is mij opgevallen dat betrokkenen in de bestaande aanpakken veelal lijken te bestaan uit personen en organisaties in het onderwijs. Door hen ook te verbinden met belanghebbenden binnen organisaties als arbeidsmarktregio’s en bedrijven willen we meer initiatieven mogelijk maken en het effect van die projecten te vergroten. Het lerarentekort is immers een maatschappelijk probleem waarbij verschillende perspectieven en partners uit de samenleving kunnen helpen.

Kickstart

De inzet van de regioadviseurs van de provincie kent drie fasen: verkennen, uitvoeren en intensiveren. Dit voorjaar verkennen we hoe het lerarentekort er uit ziet in de regio’s en wie daar wat tegen doet. De regioadviseurs gaan op zoek naar bestaande initiatieven, maar richten zich in ieder geval op het in gesprek gaan met regionale aanpakken die het gevolg zijn van de landelijke regeling Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP). Onderdeel van de verkennende fase is in gesprek gaan met aanpakken om te kijken hoe we kunnen helpen. De bevindingen gebruiken we vervolgens om de wensen te verzamelen en een stakeholderanalyse te doen.

De tweede fase is gericht op uitvoeren. De regioadviseurs denken mee met betrokkenen van de initiatieven en aanpakken, onderzoeken in hoeverre zij hulp op maat kunnen bieden en hoe ze waardevolle verbindingen kunnen laten ontstaan. Ze maken hierbij gebruik van een bestaand netwerk van partners binnen en buiten de regio. Vanaf dat moment wordt dit een vast onderdeel van de werkzaamheden van de regioadviseurs, zodat ze een structurele bijdrage kunnen leveren om het lerarentekort te helpen aanpakken. Net zolang tot het lerarentekort geen grote dreiging meer vormt voor goed onderwijs in Gelderland.

Voor de zomer start de derde fase. Dan gaan de regioadviseurs de kennisuitwisseling intensiveren in en tussen de regio’s. Bijvoorbeeld door een gezamenlijke bijeenkomst over onderwijsinnovaties te organiseren voor verschillende aanpakken en initiatieven samen. Zo proberen we binnen en buiten de regio kennisuitwisseling te stimuleren.

Doe je ook mee?

Wij zijn op zoek naar mensen die betrokken zijn bij projecten of samenwerkingsverbanden die zich richten op het aanpakken van het lerarentekort in Gelderse regio’s. Stuur mij een mail als je met ons in gesprek wil of bekijk de contactpagina om te zien welke regioadviseur actief is in jouw regio. We gaan graag met je in gesprek!

Dit blog is onderdeel van een drieluik over het lerarentekort in Gelderland, en hoe we dat als provincie willen aanpakken, samen met onze partners.

 

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen