Wat brengt het mbo in 2030?

17-02-2021
118 keer bekeken 0 reacties

Praat mee over het onderwijs en de arbeidsmarkt! Plaats hier jouw artikel of reactie.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"10","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"216182"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Persoonlijk beroepsonderwijs op maat, met hechte allianties. Het ministerie van OCW publiceerde vorig jaar een toekomstbeeld voor het MBO onderwijs. Het toekomstbeeld schetst de uitdagingen in het onderwijs én vier mogelijke oplossingsrichtingen.

Bron afbeelding: infographic mbo in 2030, ministerie van OCW (zie ook bijlage).

Economische en maatschappelijke vitaliteit, een levendige leer-, werk en woonomgeving, is prettig voor iedereen. Dat vraagt om een goed ecosysteem: een samenwerkend geheel waarin alle schakels goed in elkaar passen.

Regionale ecosystemen leiden tot economische en maatschappelijke vitaliteit - afbeelding uit infographic mbo in 2030, ministerie van OCW

 

Het onderwijs vormt vanzelfsprekend een van de belangrijkste schakels. Verandert de vraag op de arbeidsmarkt? Dan verandert het onderwijs daar in mee. De werknemers en ondernemers van de toekomst worden tenslotte nu al opgeleid.

Persoonlijk talent, tempo en niveau

Het ministerie van OCW publiceerde afgelopen jaar een toekomstbeeld voor het (MBO) onderwijs in 2030. Het stimuleren van gelijke kansen voor alle jongeren, afgestemd op het persoonlijke talent, tempo en niveau, is daarin een belangrijke pijler.

Kijkend naar de toekomst is verbinding cruciaal. Verbinding in de vorm van écht persoonlijk onderwijs, maar ook in de vorm van onderlinge samenwerkingen en vakoverstijgende vaardigheden. Daarvoor is samenwerking nodig tussen verschillende onderwijsinstellingen en -niveaus, maar ook tussen de verschillende sectoren op de arbeidsmarkt. Ofwel, zoals in het document ook wordt geschetst: meer samenwerking, minder concurrentie.

Rode draden

De Infographic van OCW, hieronder bijgevoegd als PDF, geeft een verdieping op het toekomstbeeld. Deze verdieping is uitgewerkt op vier rode draden:

  • Inspelen op de regionale opgave
  • Basisaanbod voor iedereen in de buurt
  • Beroepsonderwijs op maat
  • Een leven lang ontwikkelen

Alle vier de  rode draden geven stof tot nadenken. Waar kunnen we met elkaar regionaal verder verbinding zoeken en stimuleren? Hoe lossen we eventuele knelpunten op? Welke details kunnen we met elkaar verbeteren om nog meer jongeren een kans te bieden op persoonlijk en passend onderwijs, als voorbereiding op een baan die past bij de persoon én de vraag op de arbeidsmarkt?

Gelderland Arbeidswijs

Ook provincie Gelderland zet op verschillende manieren actief in op een goede samenhang tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld met Gelderland Arbeidswijs, een open innovatieprogramma waarin studenten en professionals uit allerlei sectoren worden samengebracht. In teams onderzoeken zij vooruitstrevende ideeën die arbeidsmarkt en het onderwijs verder kunnen verbinden.

Gelderland Arbeidswijs sluit als werkvorm goed aan bij het bovenstaande pleidooi, maar ook thematisch is er een match: deze editie gaat over het lerarentekort. De uitwerking van de rode draden valt of staat tenslotte o.a. met (voldoende) leraren die uitvoering kunnen geven aan de verschillende noodzakelijke ontwikkelingen in het onderwijs.

Deel je toekomstvisie 

We nodigen je uit om in Gelderland Arbeidswijs jouw toekomstvisie op het onderwijs te delen. Juist als je nog niet werkt in het onderwijs, want vanuit een ander perspectief zie je ook andere oplossingsrichtingen. Wat hebben het onderwijs en de arbeidsmarkt nodig in 2030? Hoe kan innovatie daarin een rol spelen? Doe mee en deel je visie!

Doe je mee?

Bekijk de pagina van Gelderland Arbeidswijs als je meer wil weten of wil deelnemen aan het open innovatieprogramma. Door mee te doen kun je een actieve bijdrage leveren en zelf impact maken. Bovendien leer je hier vaardigheden die horen bij het concretiseren van ideeën en het uitwerken van oplossingen, onder leiding van innovatieprofessionals. Wat je vooral nodig hebt is een open mindset en de drive om buiten de gebaande paden te denken. Binnenkort starten we weer een nieuw team waarbij je kunt aansluiten, dus snel aanmelden betekent ook dat je snel van start gaat!

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen