Gedeputeerde Kerris reikt 1000ste vergoeding ontwikkelingsdag Gelders Vakmanschap uit

18-12-2020
376 keer bekeken 0 reacties

Het onderwijs en de arbeidsmarkt is van ons allemaal! Plaats hier jouw artikel. Registreer je eerst of log in en klik op 'bijdrage toevoegen'.

Vrijdag 18 december overhandigde Peter Kerris (werk en wonen) virtueel de 1000ste vergoeding ontwikkelingsdag aan Rick Zwagerman, werknemer bij Berendsen van Geemen in Arnhem. Rick gebruikt de vergoeding voor zijn opleiding Bouwmanagement bij KOB/Revabo Oosterbeek.

Leven Lang Gelders Vakmanschap

Sinds 1 juni 2020 zijn er 1000 vouchers voor ontwikkelingsdagen verstrekt door ‘Leve(n)lang Gelders Vakmanschap. Hiermee kunnen vakmensen in de techniek trainingen volgen om zich door te ontwikkelen in een snel veranderende sector.

Door corona is tijdelijk het accent van het actieplan verlegd naar gerichte vergoedingen voor ontwikkelingsdagen. Projectleider Haske van Aken: “Hierop is massaal gereageerd door ondernemers. In vogelvlucht zijn vanaf 1 juni de hiervoor 1.000 gereserveerde vergoedingen vergeven, ruimschoots voor de deadline van 1 januari 2021.”

 Corona en een leven lang leren

Eind 2019 is het actieplan ‘Leve(n)lang Gelders Vakmanschap 2.0’ gelanceerd door de vakorganisaties, technische branches, O&O-fondsen, MBO-en HBO-onderwijs en provincie Gelderland. Met als doel het stimuleren van leven lang ontwikkelen in de techniek. De coronapandemie zet dit onder druk. Geannuleerde orders, minder werk voor medewerkers en legere agenda’s zorgen ervoor dat werkgevers minder aandacht hebben voor leven lang ontwikkelen.

De partners in Gelders Vakmanschap vinden het belangrijk dat werknemers in de technische branche blijven ontwikkelen. Automatisering, robotisering, digitalisering, vernieuwingen in de technische branche volgen elkaar in rap tempo op. Dit vraagt van werknemers dat zij flexibel zijn, zodat zij andere kennis, vaardigheden en competenties leren. Gedeputeerde Peter Kerris: "Door corona dreigt scholing en opleiding voor veel bedrijven op de achtergrond te raken, terwijl dat nu hard nodig is. Met de opleidingsdagen willen we werknemers stimuleren om zich te blijven ontwikkelen, waardoor ze wendbaarder en weerbaarder worden. Dat vinden wij belangrijk. Juist in deze tijd."

Snel omschakelen naar ontwikkeltrajecten in de techniek

Door de impact van corona is het actieplan 2.0 alert gewijzigd en kwamen snel 000 vergoedingen voor 175,- euro per stuk beschikbaar in Gelderland. Robert-Jan de Vries van het O&O-fonds Wij Techniek is zeer enthousiast over de ingezette koerswijziging.  “Met de ontwikkelingsdagen haken bedrijven voor hun werknemers snel en gericht aan op hun ontwikkelingstraject in de techniek. Vooral toekomstgericht scholen is nu belangrijker dan ooit. Immers, deze sector transformeert in sneltreinvaart. De partners in Gelders Vakmanschap vinden het belangrijk dat werknemers in de technische branche hierin blijven ontwikkelen. Automatisering, robotisering, digitalisering en innovaties in de technische branche volgen elkaar in rap tempo op. Dit vraagt van werknemers dat zij weerbaar en wendbaar zijn, zodat zij andere kennis, vaardigheden en competenties opdoen. Gelders Vakmanschap wil ook in deze coronaperiode werknemers in de technische branche blijven stimuleren om te ontwikkelen met als impuls 1.000 vouchers. De snelle realisatie van dit initiatief bleek vooral mogelijk door onze stevige netwerkstructuur. We bewezen hierdoor flexibel te kunnen anticiperen op een nieuw ontstane situatie.”

Vergrotenw endbaarheid in veeleisende tijden

Met de ontwikkelingsdagen focussen werknemers op het vergroten van hun wendbaarheid in veeleisende tijden, leren zij wat nú nodig is, en leren zij zich in één moeite door aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid en marktuitdagingen die zich nu voor de technieksector in rap tempo ontwikkelen. Per werknemer worden maximaal 5 dagen vergoed, met per dag een maximale vergoeding van 175 euro. Kortom, een royale 875 euro in totaal kwam per werknemer beschikbaar voor ontwikkelingsdagen. Per werkgever mochten maximaal 5 van dit soort dagen worden aangevraagd. Haske: “Uiteraard voerden de adviseurs van Gelders Vakmanschap een inhoudelijke toets uit op de relevantie van de met de vouchers aangevraagde trainingen.”

Verdeling branches    

De 1.000 vouchers voor opleidingsdagen vonden vanaf 1 juni grif hun weg naar diverse branches: alle beschikbare vouchers zijn inmiddels vergeven, ruimschoots voor de sluiting op 1 januari 2021. Om precies te zijn: 246 voor Bouw & Infra, 407 voor Installatie, 335 voor Metaal en 12 voor de Mobiliteitsbranche. Toine Straatman van de Koninklijke Metaalunie is blij met de betrokkenheid van de lokale MKB-ers. “Wat hierbij hielp, is de goed vindbare en eenvoudig toegankelijke website van Gelders Vakmanschap waarop belangstellenden laagdrempelig hun aanvraag konden indienen.”

Accent op praktijkgerichte trainingen      

Opvallend is dat de vouchers door de ontvangende techniekwerkgevers vooral voor praktisch gerichte trainingen bij gerenommeerde opleidingsinstituten werden ingezet. Zoals trainingen op het vlak van communicatie, leidinggeven, maar ook het aan kunnen haken bij de energietransitie op het vlak van warmtepompen en meer. Trainingen die uiteraard coronaproof op de werkvloer plaatsvonden.

Blijvende inzet op verbindingsgesprekken           

Ondanks corona proberen de verbindingscoaches van Gelders Vakmanschap het contact met 400 kleine MBK-bedrijven zonder HR te onderhouden. Bedoeld om de leercultuur, ondanks de uitdagende situatie, te blijven stimuleren. Of via coronaproof bezoeken van de werkplekken of via digitale meetings met Zoom, Teams en meer. Haske van Aken: “Op dit moment vinden er per week nog steeds ongeveer 15 van dit soort verbindingsgesprekken plaats op het thema leercultuur binnen MKB-bedrijven zonder HR. Op dit traject blijft Gelders Vakmanschap gericht inzetten.”

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen