Overbruggingsbijdrage arbeidsmarktregio’s provincie Gelderland

September 14, 2020
37 keer bekeken 0 comments

Het onderwijs en de arbeidsmarkt is van ons allemaal! Plaats hier jouw artikel. Registreer je eerst of log in en klik op 'bijdrage toevoegen'.

Provincie Gelderland ondersteunt haar 6 Arbeidsmarktregio's met 4 miljoen euro om de gevolgen van de Covid-19 crisis op werk en scholing het hoofd te bieden. Werk-naar-werk- en omscholingstrajecten en oplossingen voor de stagetekorten zullen zo'n 2500 Gelderlanders direct ten goede komen.

Begin juli besloot Gedeputeerde Staten 4 miljoen te investeren om de Arbeidsmarktregio's (AMR's) in staat te stellen hun dienstverlening snel uit te breiden. Dat gebeurt om nieuwe groepen bij te staan om de gevolgen van de Covid-19 crisis op werk en scholing het hoofd te bieden. De AMR's kunnen daardoor zo'n 2500 extra Gelderlanders helpen. De nieuwe mogelijkheden komen bij het bestaande aanbod voor ondersteuning van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en (langdurig) werklozen.

In de zomer hebben de AMR's en de provincie samen de plannen en de subsidieregeling verder uitgewerkt. Dankzij dat partnerschap kan Gelderland precies datgene faciliteren wat in de regio's het hardst nodig is op 2 actielijnen: werk naar werk-trajecten en omscholing, en de aanpak van de stageproblematiek. In elke AMR wordt aan beide actielijnen gewerkt, maar met ruimte voor regionale accenten: de Achterhoek is immers Rijk van Nijmegen niet, en wat in Rivierenland speelt is anders dan de situatie in Midden-Gelderland.

In totaal zullen door middel van bijvoorbeeld coaches, vouchers en praktijksimulaties naar verwachting zo'n 2500 mensen kunnen worden geholpen om aan het werk te blijven of verder te kunnen met de (praktijk)opleiding. Het beschikbare geld is verdeeld over de AMR's op basis van o.a. inwonertal.

 

 

 

 

 

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings