Vier miljoen Euro voor werk in Gelderland

July 02, 2020
95 keer bekeken 0 comments

Het onderwijs en de arbeidsmarkt is van ons allemaal! Plaats hier jouw artikel. Registreer je eerst of log in en klik op 'bijdrage toevoegen'.

Gelderland investeert 4 miljoen Euro in van werk-naar-werk-trajecten en omscholing, en de aanpak van de stage- en leerbanenproblematiek. Het geld gaat naar de zes Gelderse arbeidsmarktregio’s zodat zij hier in het kader van overbrugging en herstel na de COVID-19 crisis mee aan de slag kunnen.

Om- en bijscholing cruciaal

Door de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers nu uit te breiden, kunnen de arbeidsmarktregio’s straks beter inspelen op de toename van mensen die hun baan (dreigen te) verliezen. Het doel is voor alle regio’s hierbij hetzelfde: het verbinden van werkgevers met overschot aan personeel aan werkgevers met personeelstekorten. Daarmee wordt het aantal  nieuwe werk­zoekenden zoveel mogelijk beperkt. Omscholing speelt daarin een cruciale rol; (korte) opleidingstrajecten moeten het mogelijk maken om direct in een nieuwe baan en/of sector in te stromen.

We moeten voorkomen dat er een verloren generatie ontstaat, daarom maken we met de Arbeidsmarktregio’s stageplaatsen en leerwerkplekken voor jongeren mogelijk. En nu de werkgelegenheid in hele bedrijfstakken onder druk staat, moeten we investeren in om- en bijscholing richting sectoren waar vraag is naar personeel. - Peter Kerris, gedeputeerde provincie Gelderland

Elke regio maakt maatwerkplan

Daarnaast gaan de arbeidsmarktregio’s aan de slag met de stage- en leerbanenproblematiek. Leerwerkplekken zijn niet alleen van groot belang voor jongeren om hun diploma te behalen, maar ook voor zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De komende weken maakt elke regio haar eigen actieplan met voorstellen, waardoor recht wordt gedaan aan de regionale context en verschillen. De inhoud van de voorstellen wordt met Gedeputeerde Staten besproken. Op basis daarvan worden de middelen vervolgens toegekend per arbeidsmarktregio.

Gelderse aanpak COVID-19

Provincie Gelderland werkt er aan om de Gelderse economie en samenleving uit de coronacrisis te helpen. We doen dat in deze fase van de crisis met een bedrag van 50 miljoen Euro. Daarnaast werken we aan een herstelprogramma. Dat programma bestaat uit een pakket aan maatregelen om alle sectoren en organisaties te ondersteunen, die van groot belang zijn voor Gelderland.

Nieuwe informatie en alle COVID-maatregelen worden gemeld via: https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/COVID-19.

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings