Terugblik op Techniekpact Jaarcongres 2020

June 22, 2020
244 keer bekeken 0 comments

Het onderwijs en de arbeidsmarkt is van ons allemaal! Plaats hier jouw artikel. Registreer je eerst of log in en klik op 'bijdrage toevoegen'.

Op 15 juni 2020 vond het Techniekpact Jaarcongres 2020 plaats. Centraal thema was de doorontwikkeling van het Techniekpact.

‘Leven lang ontwikkelen, met de regie in de regio’

Op 15 juni 2020 vond het Techniekpact 2020 plaats. Centraal thema op deze conferentie was de doorontwikkeling van het Techniekpact. Bestuurders uit onderwijs, bedrijfsleven, werkgevers, werknemers, regio’s en het Rijk tekenden in 2013 het Techniekpact om zo ‘door structurele aanpak zorg te dragen voor een goed opgeleide beroepsbevolking met voldoende slimme en vakbekwame technici voor de banen van nu ─Śn van morgen’. Ook Gelders Gedeputeerde Peter Kerris was op deze conferentie aanwezig.

Bekijk hier de aftermovie.

Beroepen veranderen door alle technologische innovaties en uitdagingen razendsnel. Richt het onderwijs daarop in - Thea Koster, voorzitter Landelijk Techniekpact

Kijkend naar de toekomst, zijn volgens Techniekpact voorzitter Thea Koster fundamentele veranderingen in het onderwijs onontkoombaar. ‘Beroepen veranderen door alle technologische innovaties en uitdagingen razendsnel. Richt het onderwijs daarop in en zorg voor een verplichte cross-over met technologie en digitalisering in elke opleiding. Dit vergroot de kans van nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt,’ aldus Techniekpact voorzitter Thea Koster. ‘Technologische en digitale vaardigheden moeten in elk curriculum zitten, zowel in primair als in voortgezet onderwijs. Maar, verbeter ook de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt; en zorg dat hybride docentschap opgenomen wordt in HR-beleid van zowel beroepsonderwijs als bedrijfsleven.’

Een ander punt van aandacht was dat de instroom van jongeren met een niet-westerse achtergrond en meisjes in de techniek sterk achterblijft. ‘Bij het verhogen van de instroom in de techniek gaat het om twee dingen: het blijven benaderen van iedereen op jonge leeftijd en extra inzet op doelgroepen die qua instroom achterblijven. Laten we de durf hebben om hier nu gewoon eens kwantitatieve doelstellingen voor af te spreken’, aldus Koster.

You can't be, what you can't see - Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat

Ook Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat, is het daar mee eens. “We moeten meer vrouwen aantrekken en behouden in de techniek. Een landelijke aanpak is daarom hard nodig in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de technische branches. Bovendien: you can't be, what you can’t see. Informeer dus jongeren (met extra aandacht voor meiden) goed over mogelijkheden in de techniek. Ook qua om- en bijscholen liggen er veel kansen in techniek.”

Er werd ook gesproken over regionale Techniekpacten, de Food Valley ICT Campus en Leve(n) Lang Gelders (en Overijssels) Vakmanschap. En hoe we juist nu investeren in vakwerk. Gedeputeerde Peter Kerris onderstreept dit graag: "We hebben in Gelderland een innovatief bedrijfsleven én werknemers die goed zijn in hun vakmanschap. We boeken mooie resultaten, waar landelijk van geleerd kan worden. Dit doen we samen in de regio. En dat kwam gelukkig ook mooi terug in het advies; de kracht van de regio!"

Koster sluit af met het delen van het eindadvies en benadrukt nog eens het belang van ‘leven lang ontwikkelen’ in de regio. "In de aankomende maanden gaan we met nog meer mensen in gesprek. We willen doelen realiseren. Volgend jaar zijn we weer in Gelderland, hopelijk al met de eerste resultaten!"

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings