1000 vergoedingen voor ontwikkelingsdagen van Gelderse werknemers in de techniek

June 03, 2020
419 keer bekeken 0 comments

Het onderwijs en de arbeidsmarkt is van ons allemaal! Plaats hier jouw artikel. Registreer je eerst of log in en klik op 'bijdrage toevoegen'.

Eind 2019 is het actieplan ‘Leve(n)lang Gelders Vakmanschap 2.0 gelanceerd, om het leven lang ontwikkelen in het technisch MKB te stimuleren. Door de Covid-19 crisis staat dit thema niet meer bovenaan de prioriteitenlijst bij werkgevers en werknemers. Daarom komen er nieuwe ontwikkelvouchers.

Actieplan Gelders Vakmanschap 2.0

In Gelders Vakmanschap 1.0 bleek dat MKB werkgevers zonder HRM-afdeling beperkt gebruik maakten van de mogelijkheid om scholingsvouchers in te zetten voor in-, door- en zij-instroom. Deze MKB-ers leven vaak met de waan van de dag en hebben minder aandacht voor het thema leven lang ontwikkelen (LLO). Met subsidie van de provincie Gelderland wordt in het actieplan Gelders Vakmanschap 2.0 mogelijk gemaakt dat verbindingscoaches MKB bedrijven bezoeken om deze werkgevers en hun werknemers te enthousiasmeren én rechtstreeks de weg te wijzen naar beschikbare middelen en instrumenten voor leven lang ontwikkelen. Daar hebben werkgevers profijt van en de positie van werknemers op de arbeidsmarkt verbetert. Via deze weg wil Gelders Vakmanschap MKB-bedrijven bewustmaken van het belang van stimuleren van leercultuur. Kijk voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanvragen hier: https://geldersvakmanschap.nl/mogelijkheden/werknemer/vergoeding

De impact van de coronamaatregelen

De Covid-19 crisis zet het stimuleren van een leven lang ontwikkelen onder druk. Geannuleerde orders, minder werk voor medewerkers en legere agenda’s. De impact van de coronamaatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, is groot voor het bedrijfsleven. Werkgevers zijn bezig met de vraag hoe verder. Het thema leven lang ontwikkelen schuift daarmee op de achtergrond.

Voorbereiding op verandering door ontwikkelen

De partners in Gelders Vakmanschap vinden het belangrijk dat werknemers in de technische branche zich blijven ontwikkelen. Automatisering, robotisering, digitalisering, vernieuwingen in de technische branche volgen elkaar in rap tempo op. Dit vraagt van werknemers dat zij weerbaar en wendbaar zijn, en andere kennis, vaardigheden en competenties opdoen. Gelders Vakmanschap wil ook in deze crisisperiode werknemers in de technische branche blijven stimuleren om te ontwikkelen. Daarom is binnen het actieplan ruimte gemaakt om 1000 vergoedingen voor ontwikkelingsdagen aan te bieden.

Provincie Gelderland vindt Leven Lang Ontwikkelen belangrijk. Juist in economisch moeilijke tijden is het verstandig om te investeren in vakmanschap. Werknemers verdiepen, verbreden en verbeteren hun vaardigheden. - Gedeputeerde Werk en Wonen, Peter Kerris

Metaalunievoorzitter Fried Kaanen geeft als reactie op het beschikbaar stellen van vergoedingen voor ontwikkelingsdagen "Scholing van medewerkers is te allen tijde belangrijk. Het waarborgt de innovatieve en concurrerende positie van het MKB-metaal, zowel in goede als in minder goede tijden. Dat de provincie in deze tijd binnen dit project de mogelijkheid biedt om extra scholing te financieren, betekent dat bedrijven in staat zijn hun kennisniveau te verhogen zodat we nu, maar ook na deze crisis een belangrijke rol op concurrerende markten kunnen blijven spelen. De orderpositie loopt misschien terug, maar het kennisniveau stijgt: deze tegemoetkoming draagt daar uiteraard aan bij!" Han Busker, voorzitter FNV laat weten: ‘Het is heel goed dat het Gelders Vakmanschap op deze manier wordt voortgezet. Levenlang ontwikkelen geeft werknemers de kans zelf invulling te geven aan hun loopbaan en hoe ze zich willen ontplooien. Dat de partners in Gelders Vakmanschap ook in de coronaperiode een manier hebben gevonden om de activiteiten voort te zetten, verdient alle lof.’

De vergoedingen voor ontwikkelingsdagen kunnen aangevraagd worden door werknemers uit Gelderland vanaf 1 juni 2020 tot 31 december 2020. Een werknemer kan voor maximale vijf ontwikkelingsdagen die in de aanvraagperiode worden gevolgd een vergoeding aanvragen. Daarmee is voor één werknemer een maximale vergoeding van 875,- euro voor een ontwikkelingstraject beschikbaar.

Verbindingscoaches ondersteunen werknemers bij het aanvragen van de vergoeding

De vergoedingen worden aangevraagd via de website Gelders Vakmanschap. De verbindingscoach neemt contact op met de aanvrager, kijkt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden –die ook te vinden zijn op de website- , ondersteunt bij het indienen van de aanvraag en het contact leggen met de opleider. De vergoeding wordt overgemaakt naar de opleider.

De verwachting is dat er een grote vraag naar de ‘vergoeding ontwikkelingsdag’ is. Op de website wordt wekelijks aangegeven hoeveel vergoedingsmogelijkheden er nog beschikbaar zijn.
 

De partners in Gelders Vakmanschap 2.0 zijn:

Partners LLGV 2.0

 

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings