Blikopeners: nieuwe perspectieven voor leerlingen in techniek en zorg

May 29, 2020
300 keer bekeken 0 comments

Het onderwijs en de arbeidsmarkt is van ons allemaal! Plaats hier jouw artikel. Registreer je eerst of log in en klik op 'bijdrage toevoegen'.

Kinderen en jongeren maken op een creatieve manier, via uitdagende en betekenisvolle opdrachten, kennis met nieuwe beroepen in de techniek en de zorg. Het Educatiepunt ontwikkelt maatwerkprojecten samen met scholen (PO en VO), bedrijven en zorginstellingen. Neem een kijkje in de keuken!

Zowel technische bedrijven als zorginstellingen werken hard aan het opleiden en werven van nieuw personeel. Ze werken graag mee aan de ontwikkeling van projecten met scholen, om kinderen en jongeren al in een vroeg stadium kennis te laten maken met brede mogelijkheden in hun sector. Het Educatiepunt ontvangt sinds april 2019, als projectbureau en verbindende schakel, voor drie jaar subsidie van de Provincie Gelderland om met basisscholen, middelbare scholen, bedrijven en zorginstellingen in Zutphen en Apeldoorn projecten te ontwikkelen. Het toegekende budget is beschikbaar gesteld vanuit de regeling Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt. Met het budget worden ook betrokkenen geschoold én alle ervaringen vertaald naar een concrete toolbox met ondersteunende instrumenten. Deze toolbox wordt gratis openbaar beschikbaar gesteld.

Inmiddels zijn we vanuit het Educatiepunt een jaar aan het werk en dat levert mooie inzichten en resultaten op. Het ontwikkelen van maatwerk, het werken vanuit een uitdagende en betekenisvolle opdracht, het vinden van creatieve werkvormen én het opbouwen van een duurzame relatie tussen partners, vormen de kern van onze werkwijze. Zo ontstaan er volop mogelijkheden voor leerlingen om zich te laten inspireren door bevlogen professionals.

Bij het samenstellen van de teams sloten we aan bij bestaande wensen tot samenwerking en bij gezamenlijke belangen. Een directeur van een bedrijf wil bijvoorbeeld graag iets betekenen voor de school waar haar kinderen op zitten. Of een pretpark heeft elke zomer veel vakantiewerk voor jongeren en wil daarom graag met een specifieke groep jongeren in contact komen. Of een school zoekt mogelijkheden voor loopbaanoriëntatie op een voor hun leerlingen populaire plek. Dat zijn de matches die wij zoeken!

Dit jaar is gebleken dat er vanuit deze matches altijd een mooi plan ontstaat waar iedereen achter staat. Er is veel bedacht, aangescherpt en uiteindelijk is er gekozen. Daarna volgt de fase van uitwerking, organisatie, het komen tot concrete afspraken. De check met de werkelijke mogelijkheden en onmogelijkheden volgt. Het verschil in werkcultuur komt naar boven: een bedrijf heeft bijvoorbeeld een andere planning en complexiteit dan een school. Dat geeft soms spanning, maar ook altijd weer inzicht in elkaars situatie en oplossingen. En steeds is daar weer de aandacht voor de relatie. Elkaar bevragen en een inkijk krijgen in het werk van de ander.

Ter illustratie geven we een paar voorbeelden van de opdrachten waar de leerlingen aan werken.

  • “Bezoek pretpark Julianatoren en maak een overzicht van maatregelen die genomen zijn om het park veilig te laten zijn. Zie je nog veiligheidsrisico’s? Geef Julianatoren in een video van 3 minuten advies over mogelijkheden die je ziet voor verbetering.”
  • “Bedenk voor topsportcentrum Omnisport een sportcafé voor kinderen tot 12 jaar, waar je het gezellig vindt, leuke actieve dingen kunt doen en zo kennis kunt maken met sport.”
  • “Adviseer Kappert Bouw B.V. over een vernieuwde manier om veiligheid in de bouw onder de aandacht te brengen bij medewerkers.”
  • “Adviseer de medewerkers van dagcentrum Trefhûs over een ‘beleefpad’ voor mensen met een fysieke, visuele, auditieve of verstandelijke beperking.”
  • “Maak een inspiratievideo over het gebruik van robot Zora voor cliënten van revalidatieafdeling Winkewijert (Randerode).”
  • “Onderzoek voor Studio Nico Wissing aan de hand van zelfgemaakte meetapparatuur de invloed van planten in het leslokaal op het klimaat in het lokaal.”

We zijn enorm trots op alle projecten en de teams van partners die zich hiervoor inzetten!
In onze Blog Blikopeners kunt u hier meer over lezen: https://educatiepunt.nl/wat-we-doen/blog-blikopeners/.

Dit voorjaar kregen we ineens te maken met corona. Gelukkig waren verschillende projecten al afgerond, maar andere projecten liepen nog volop. En we denken dat de beperkende maatregelen ook consequenties zullen hebben voor de projecten die komend schooljaar op de agenda staan.

Kortom, de nieuwe situatie doet een nieuw beroep op onze creativiteit en op de flexibiliteit van ons en onze partners. Op maat werken zit bij het Educatiepunt in het DNA en dat komt goed uit, want elke project vraagt nu om een andere oplossing. We kijken naar de mogelijkheden en wensen van alle partners en stellen bij, maken nieuwe plannen, of organiseren juist een extra activiteit om leerlingen die al gestart waren niet teleur te stellen. Over een paar maanden kunnen we laten zien welke oplossingen er ontwikkeld zijn. We gaan werken met nieuwe planningen, groepsindelingen, de inzet van andere locaties en nieuwe manieren om elkaar te ontmoeten, zowel live als online. Wordt vervolgd!

(Op de foto: leerlingen van het Edison College in de keuken van Atlant wonen zorg welzijn.)

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings