Achterhoek investeert in Leven Lang Ontwikkelen in het MBO

May 21, 2020
114 keer bekeken 0 comments

Het onderwijs en de arbeidsmarkt is van ons allemaal! Plaats hier jouw artikel. Registreer je eerst of log in en klik op 'bijdrage toevoegen'.

Er wordt een doorlopende leerlijn ontwikkeld binnen het MBO van niveau 1 t/m 4, met aansluiting op het Associate Degree (AD). Door het onderwijs flexibeler te maken kunnen vragen vanuit bedrijfsleven, UWV, gemeenten en de individuele student/werknemer beter worden beantwoord.

Met de leerlijn wordt beantwoord aan de vraag van de regio naar doorlopend modulair onderwijsaanbod waarin automatisering, robotisering en toekomstbestendigheid zijn ingebed. Modules kunnen worden ingezet voor zowel het initiële onderwijs als volwasseneneducatie.

Maatwerk

De leerlijn speelt in op de behoefte aan maatwerk die ontstaat door toenemende diversiteit van nieuwe medewerkers. Zittend personeel kan makkelijker worden bijgeschoold, en er kan worden ingespeeld op zij-instromers zoals statushouders en uitkeringsgerechtigden met verschillende leertempo's en -niveaus. Zo wordt tegelijkertijd de beschikbaarheid van nieuw technisch talent verhoogd én de wendbaarheid van zittend personeel vergroot. Zij hoeven nu namelijk niet meer een hele opleiding te volgen om hun vaardigheden uit te breiden maar kunnen doelgerichte modules volgen.

Partnerschap

De Anton Tijdinkschool in Terborg voert samen met partner het Graafschap College volledig modulair onderwijs in voor de zomer van 2021. Het bedrijfsleven wordt actief betrokken bij de inrichting van het onderwijs, zodat dit goed aansluit bij de wensen van zowel werkgever als medewerker. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de modernste technieken en inzichten die aanwezig zijn in het bedrijfsleven. Deze worden door de samenwerking toegankelijk voor het onderwijs. Zo wordt invulling gegeven aan de vraag naar hoger opgeleid technisch personeel door het bedrijfsleven.

Met een stevige bijdrage uit de Regiodeal en bijna 200.000 euro co-financiering door Provincie Gelderland vanuit de gebiedsagenda Achterhoek wordt er in totaal 800.000 euro vrijgemaakt voor de realisatie van dit project.

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings