Wetenschap en Technologie op de Gelderse basisscholen: waar staan we nu?

May 14, 2020
95 keer bekeken 0 comments

Het onderwijs en de arbeidsmarkt is van ons allemaal! Plaats hier jouw artikel. Registreer je eerst of log in en klik op 'bijdrage toevoegen'.

Provincie Gelderland bracht met het traject ‘wetenschap & technologie (W&T) in het Gelderse basisonderwijs’ in kaart hoe het staat met de implementatie van W&T, en wat er nodig is om dit te versnellen en versterken.

Bron foto: www.techniekbeeldbank.nu

Platform Talent voor Technologie (PTvT) heeft in samenwerking met de regionale W&T-netwerken KWTG en KWTO de uitkomsten van dit traject gebundeld in een advies aan de provincie. Op basis van input uit onderzoek, gesprekken en meedenksessies wordt een onderbouwde argumentatie gegeven voor (gezamenlijke) vervolgstappen.

Er wordt nu nagedacht over hoe de Gelderse basisscholen passende ondersteuning kan worden geboden. Landelijk en regionaal zien we dat de creativiteit en innovatie groeit. Het momentum dat mede door de COVID-19 crisis is gecreëerd wordt benut om ook op de korte termijn stappen te zetten. Dat gebeurt in aanvulling op de aanpak op de langere termijn.

Heb je ideeën over een initiatief, voorbeeld of uitwerking dat voor de korte termijn in aanmerking moet komen? Of hebt u vragen of opmerkingen over het advies? Neem dan contact op met Edith Hilbink (senior projectleider Platform Talent voor Technologie): e.hilbink@ptvt.nl.

Images

Added files

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings